Gaukværøy.
Gaukværøy. Foto: Bjørnar Hansen

Tilrår oppdrettssøknad

BØ: Fiskeridirektoratet i Nordland tilrår at Egil Kristoffersen og Sønner får etablere lakseoppdrett på den nye oppdrettslokaliteten ved Gaukværøya i Bø.

– Lokaliteten vil ikke i vesentlig grad berøre område for fiske med passive redskaper. Det viktige området for fiske med passive redskaper, Værøyflaget, ligger sør om lokaliteten, sier direktoratet.

– Snurrevadfeltet på Flaket vil bli noe negativt berørt av akvakulturanlegget med fortøyninger, men vi anser ikke konsekvensene å være vesentlig negative, heter det.

Direktoratet refererer registreringer av fiskerivirksomheta i området, fra kartverk, sporingsdata fra AIS og innmeldt bruk til Kystvakta. I tillegg til sine tidligere kartlegginger understreker regionkontoret at de kystnære fiskeridata er samlet inn gjennom intervju av yrkesfiskere og andre lokalkjente, og er «erfaringskunnskap i samsvar med Naturmangfoldlovens beskrivelser om kunnskapsgrunnlaget».

Kystverket har tidligere sagt seg villig til å skjerme om lyktene nord for Gaukværøya og ved Skårvågen, som begge har blanksektor i seilingsleia innafor Gaukværøya.