Bekymret: Daglig leder hos Staven Grus Trond er bekymret for høye drivstoffpriser. Hver gang de fyller tanken på en bil som dette koster det 7000 kroner. Foto: Svein Arne Nilsen

Trond bruker 1.000.000 kroner i måneden på drivstoff

Staven Grus bruker 1 million kroner i måneden på drivstoff – og merker de høye prisene godt.

– Det er tøffe tider med så stor prisøkning på det meste av varer, sier daglig leder Trond Stavøy.

– Det har vært en tøft tid for oss, med så høye priser som vi har hatt i år. Bare utgiftene til drivstoff har økt med 400.000 kroner i måneden. Nå bruker vi 1 million kroner bare på drivstoff hver måned. Det skremmende, og jeg redd det kan få konsekvenser for flere i næringa, sier Stavøy.

Det er ikke bare på drivstoff de opplever stor prisøkning. Varer som sprengstoff, jern og dekk er noe de kjøper store mengder av. Også disse varene har økt kraftig i pris. I frykt for ytterligere prisøkning har de allerede nå kjøpt inn det de trenger av vinterdekk for kommende sesong. Totalt for hele året kan det gi merutgifter på fire-fem millioner kroner.

– Kan ikke fortsette

Han mener situasjonen forverres når prisene på andre varer også økes.

Selskapet er i gang med en rekke oppdrag, og enkelte av disse ble det tegnet kontrakt på før prisene begynte å øke.

– Dermed kan vi ikke hente inn prisøkninga, og vi risikerer å tape penger. Jeg mener politikerne burde ha gjort noe med de skremmende høye prisene, særlig på drivstoff. De kunne ha senket eller tatt bort noen av avgiftene. Det som er sikkert er at dette ikke kan fortsette lenger før det får alvorlige konsekvenser, sier Stavøy.

Konkurser

– Jeg er redd vi kan få et ras av konkurser, som igjen vil føre til tap av arbeidsplasser. Vi har 40 ansatte og nok å gjøre. Men høye priser på varer fører til at vi må øke prisene på oppdragene våre. Det kan igjen føre til at flere næringer velger å ikke investere. Det kan føre til permitteringer. Hele samfunnet kan komme inn i ond sirkel om ikke politikerne griper inn, sier Stavøy.

Satte ned kriseteam

Regionsjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i region Nord, Martin Grønnslett, sier foreninga har prøvd å komme i dialog med politikerne, men de føler ikke at de når fram.

Alvorlig: Regionsleder i MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) i region nord, Martin Grønnslett mener at situasjonen er alvorlig for deres medlemmer. Foto: Innsendt

– Da prisene på drivstoff plutselig økte kraftig, satte vi ned et kriseteam som har jobbet med denne saken. Vi føler ikke at vi når fram til politikerne med vårt budskap. Når vi foreslår reduksjon i avgiftene, får vi til svar at det kan de ikke gjøre fordi det kan føre til økt inflasjon. Hvis det stemmer må det være andre grep de kan gjøre.

– Vi mener at vi kan få støtte slik som store deler av næringslivet fikk da de måtte stenge ned under pandemien, sier Grønnslett.