Restauranten: Halvar Ellingsen ser fram til å få flere ansatte til Kvitnes gård, og håper Arbeidstilsynet ikke setter en stopper for framtidsplanene. Foto: Jens Andre M. Birkeland

En av de store matsnakkisene i landet har støtt på problemer: – Uaktuelt å stenge

HADSEL: Det vil være helt uaktuelt å stenge Kvitnes gård, på grunn av krav til takhøyde som ikke kan innfris. Det slår eier Helge Mørck og kjøkkensjef Halvar Ellingsen fast.

Arbeidstilsynet har avslått å godkjenne Kvitnes gård som serverings- og overnattingssted. Siden oppstarten for omkring ett år siden er stedet blitt drevet på en midlertidig bruksendring, som man håpet å få gjort permanent.

Arbeidstilsynet peker i avslaget på tre forhold: Det ene dreier seg om inneklima og ventilasjon på arbeidsplassen, det andre om avstand til toalett for de ansatte. Når det gjelder disse to forholdene, mener Asbjørn Haugdal, som har ansvar for byggesaken på vegne av Kvitnes gård, at arbeidsplassforskriften ikke brytes – likevel er man i gang med forbedringer på disse områdene.

For lavt under taket

Det tredje forholdet, som dreier seg om for lav romhøyde, blir vanskeligere å gjøre noe med. Her søkes det om dispensasjon fra kravet, dersom Arbeidstilsynet fortsatt vil holde fast på det. Tilsynet henviser til arbeidsplassforskriften, der det slås fast at romhøyden bør være på minimum 2,4 meter. Rom i første etasje på Kvitnes gård, hvor restauranten blant annet ligger, skal ha en høyde på 2,2 meter.

– Romhøyden er under minstekravet til romhøyde for arbeidslokaler som er mindre enn 40 kvadratmeter. Der skal den gjennomsnittlige romhøyden være minimum 2,4 meter, skriver tilsynet.

– For at Arbeidstilsynet skal akseptere avvik, må det foreligge kompenserende tiltak, utover det som følger av lov eller forskrift. Forutsetningen for en slik aksept er at arbeidsmiljøet etter en samlet vurdering fremstår som fullt forsvarlig, står det videre.

– Dette er en fortvilet situasjon, ut fra at dette er et 200 år gammelt hus, sier Haugdal.

– Rent byggefaglig, så er en løfting av bygget teknisk sett fullt mulig, men det vil ødelegge bygget og representere en betydelig fasadeendring. Dette vil være i strid med vernemyndighetenes retningslinjer, peker han på i klagen til Arbeidstilsynet.

Helge Mørck, som eier Kvitnes gård, omtaler vedtaket som høyst urimelig.

– Dette er et kulturbygg, og fylkeskultursjefen, Hadsel kommune – ja, alle er på vår side. Krav om ventilasjon og toalett har vi møtt, men takhøyden kan vi ikke gjøre noe med. Skal vi ta slike hensyn, som dreier seg om et par centimeter, vil det være veldig mange etablissementer som må stenge dørene i Norge, sier Mørck til Bladet Vesterålen.

I brevet der Arbeidstilsynet avslår søknaden om bruksendring, understrekes det at kravene som arbeidsplassforskriften stiller til arbeidsplasser og arbeidslokaler, også gjelder for vernede bygninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kommer ikke til å gi oss

De siste 20 årene har Mørck lagt ned et betydelig beløp for å sette den gamle gården i historisk riktig stand. Det å ta vare på bygget i sin originale form har vært hele vitsen med prosjektet, påpeker han.

– Det kommer aldri til å skje at vi må stenge dørene på grunn av dette. Så vilt er ikke det norske byråkratiet. Vi kommer aldri til å gi oss, lover han.

Mørck sier han er stolt over det de har fått til på Kvitnes:

– De ansatte er strålende fornøyde, de elsker å jobbe sammen med Halvar. Det er et så fint miljø, og som eier er jeg super-rørt over det som skjer der.

Det dreier seg også om å ta vare på viktige arbeidsplasser i utkanten, og ifølge driver og kjøkkensjef Halvar Ellingsen er en betydelig utvidelse av staben på trappene i vår.

– Vi er i dag rundt ti ansatte. Nå skal vi ansette tre nye kokkelærlinger, en servitør til, og en kokk til. Disse håper vi skal være på plass i løpet av våren, forteller han.

De ansatte blir værende

Når det gjelder kravene fra Arbeidstilsynet, er Ellingsen glad for at tilsynet gjør jobben sin, men er ikke så sikker på om de gjør jobben dersom Kvitnes gård må avvikle drifta på grunn av et per centimeter manglende takhøyde.

– Det er helt på trynet og helt urimelig, om vi må ødelegge det som statsforvalteren vil vi skal bevare. Dersom det kravet skal oppfylles, vil vi måtte stenge dørene. Det blir rett og slett for dyrt å gjøre noe med. Det at vi har tatt i bruk en gammel gård er jo selve konseptet. Noe annet enn å få dispensasjon for takhøyden vil være helt uaktuelt, sier Ellingsen.

For at de ansatte skal slippe å bytte sko for å gå på toalett i et annet bygg – slik de må i dag, vil det komme på plass et nytt personaltoalett i kjelleren på hovedhuset i løpet av våren eller sommeren. Ventilasjonen blir også enda bedre.

Selv om ingen har klaget. For er det noe Ellingsen er helt sikker på, er det at de ansatte er fornøyd med forholdene og drives med å jobbe på Kvitnes gård.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har drevet i et års tid nå, og de som begynte i jobben i februar i fjor, de er her fremdeles. Ingen har sagt noe negativt om arbeidsforholdene – eller takhøyden, sier kjøkkensjefen.

Håper på forståelse

Ordfører Lena Arntzen i Hadsel engasjerer seg også i saken, og har sendt brev til Arbeidstilsynet. Hun håper saken kan løses gjennom god dialog mellom partene.

– Det kan settes krav som tiltakshaver praktisk sett vil være i stand til å oppfylle, samtidig som de ansatte får et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i en unik opplevelsesdestinasjon i Hadsel kommune, skriver Arntzen i brevet.

Hun ber Arbeidstilsynet utvise forståelse for byggets særegne historie og utforming slik at det blir mulig å drive restaurant og hotell i lokalene:

– Særlig gjelder dette forhold omkring romhøyde, som det vanskelig kan gjøres større endringer på, uten at man går på tvers av den historiske status bygningsmassen har. Dette er også i tråd med uttalelsen fra Nordland fylkeskommune som er fagmyndighet for kulturminner.

Overnatting: Ett av rommene gjestene tilbys overnatting i. Foto: Jens Andre M. Birkeland
Lavt: Takhøyden er et problem, mener Arbeidstilsynet. Her fra deler av restauranten i første etasje. Foto: Jens Andre M. Birkeland
Konseptet: Å ta vare på det 200 gamle huset er en del av hovedkonseptet med Kvitnes gård, poengterer Halvar Ellingsen. Foto: Jens Andre M. Birkeland