Line Eggen, Hadsel Asvo; Thor Henrik Jensen, Vågar produkter; Julia Holm, Sortland arbeidssenter; Harold Hesten, Lødingen arbeidssenter og Lisbeth Hagan, Vesterålen Vekst, Andenes – daglig leder i hver sin vekstbedrift.
Line Eggen, Hadsel Asvo; Thor Henrik Jensen, Vågar produkter; Julia Holm, Sortland arbeidssenter; Harold Hesten, Lødingen arbeidssenter og Lisbeth Hagan, Vesterålen Vekst, Andenes – daglig leder i hver sin vekstbedrift. Foto: Mareno Leonhardsen

– Vi tilbyr livskvalitet

Ledere fra sju vekstbedrifter i regionen var tirsdag samlet på Sortland for å bli bedre arbeidstilbud for de som trenger et alternativ til det ordinære arbeidsmarkedet. – Vi tilbyr livskvalitet for de som vil ha noe å gå til, om så noen få stillingsprosent.

– Vi er forskjellige bedrifter, men vi har likhetstrekk som gjør at vi kan lære av hverandre, i tillegg til å få oppdatering på endringer i regelverk og annet som foregår i helsevesenet, og som har betydning for det vi driver med, forklarer Julia Holm i Sortland arbeidssenter og Line Eggen i Hadsel Asvo, to av de daglige ledere vi møtte.

Det er omlag 200 slike bedrifter i landet, avleggere fra «vernabedrifter» som oppsto i kjølvannet av HVPU-reformen. De sju som er representert på samlinga har i øyeblikket 186 ansatte, et tall som svinger opp mot 200.

Får folk ut

– Mange av de som har sin hverdag hos oss ville ellers gått ensomme heime, og det er svært ulikt hvilke utfordringer de har – noen psykisk, andre fysisk. Felles for dem er at vi er noe å gå til i hverdagen – for de vi har med å gjøre er friske folk som har ei utfordring som hindrer dem i å stå i en vanlig arbeidshverdag. Kanskje noen har ti prosent restarbeidsevne, andre mer.

Stadig flere

– Samfunnets utfordring er å legge til rette for at flere kan fungere i hverdagen. Og det ser ut til at stadig flere som trenger tilrettelagte arbeidsplasser for å komme ut. Dette blir en stadig større oppgave for oss.

– På en vanlig arbeidsplass er utgangspunktet at en jobb skal utføres. Hos oss handler det mer om å finne noe meningsfullt vedkommende kan få til å gjøre, forklarer Line Eggen i Hadsel Asvo:

Hele lederkonferansen samlet utafor Sortland Arbeidsenter.
Hele lederkonferansen samlet utafor Sortland Arbeidsenter. Foto: Julia Holm

– Jeg pleier å foreslå: «Kom og jobb ei uke hos oss», som et utgangspunkt.

Viktig

– Om alle i en bedrift er uføretrygdet i større eller mindre grad, ser vi at det knapt er fravær. At de liker seg bedre på arbeidsplassen enn heime, forteller oss at vi fyller en viktig rolle.

– Fordelen med nettverket av vekst- og attføringsbedrifter, er at vi ser hvordan andre løser utfordringer. Dette er en plass for å utveksle erfaringer, og det gjør vi gjerne.

Viser seg fram

«Salg og markedsføring» er et eget punkt på programmet etterpå.

– Da skal vi myldre idéer om hvordan vi gjør oss bedre synlig og attraktive i lokalmiljøet.

– Bedrifter som våre får forøvrig oppmerksomhet landet over 4. oktober, på «Årets viktigste frokost». Da skal vi markedsføre oss for politikere med frokost og kaffe. Det største frokostgildet foregår på Eidsvolls Plass i Oslo.

Hovedbudskapet er at det er altfor få slike arbeidsplasser. Bare 15 prosent av utviklingshemmede mellom 18 og 25 år har en vernet eller tilrettelagt plass, og det er behov for mange tusen nye, melder VTA-bedriftene foran arrangementet.