MS Vikanøy under en tidligere leveranse av fisk til Hovden fiskeindustri i Bø. Bedriftsleder Jon Edvard Johnsen har ventet i flere år på å få godkjent automatisk innveiing, der seddelen går direkte på data. (Arkivfoto!) Foto: Bjørnar Hansen

Vil innføre nye veiesystem

Automatiske vekter og veiesystem skal sørge for at fisken som landes blir korrekt registrert.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sender nå ut forslag om automatiske vekter og veiesystemer. – Når dette kommer på plass, vil vi få bedre og mer korrekt dokumentasjon. Dette er en milepæl i reformen av ressurskontrollen, sier Ingebrigtsen.

Tiltak

Fiskeri- og sjømatministeren la tidligere i vinter fram flere nye tiltak mot fiskekrim. Automatiske vekter og systemer var et av forslagene. Fiskeridirektoratet og Justervesenet sender forslag om nye krav til automatiske vekter og veiesystemer ved fiskemottak på høring i dag. Se forslaget her.

Henter data direkte

– Som før skal all fangst som landes registreres på en landings- eller sluttseddel. Fiskernes kvoter beregnes på bakgrunn av disse sedlene. Derfor er det så viktig at vi kan stole på at opplysningene er korrekte. Med de nye forslagene, vil salgslagene hente data direkte fra bedriftenes veiesystemer. Veiedataene skal også overføres til Fiskeridirektoratet, slik at de kan kontrolleres i ettertid.

– Dette er et sjumilssteg fra dagens situasjon, der mottaket registrerer den mottatte fangsten manuelt, uten krav til dokumentasjon, sier Ingebrigtsen.

Godt mottatt

Fiskerikontrolluvalget har påpekt problemer med dagens veiesystem i sin rapport om fremtidens fiskerikontroll. Utvalgets forslag fikk positiv respons da rapporten var ute på høring.

– Jeg venter derfor at forslaget som nå går ut på høring vil bli godt mottatt. Så vil vi måtte komme fram til gode praktiske løsninger for gjennomføringen i dialog med næringa, slik at kravene kan innføres på en mest mulig smidig måte, sier fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen.