Men forut for at bygginga av anlegget kom i gang, ble det gjort mange forsøk på å stoppe prosjektet.

Motstanderne var mange, og spesielt var det hensynet til naturen i området, og videre frykten for iskast og lydforurensing.

Spesielt var det frykten for iskast vinterstid, og sikkerheten for brukerne av alpinanlegget i Ånstadblåheia som ble trukket fram. Dette førte til at utbygger bestilte vindturbiner utstyrt med istineutstyr, og på forespørsel kan turbinene som er nærmest alpinanlegget slås av dersom værforholdene gjør det risikabelt å være i nærheten.

Men til tross for motstanden, ble det gitt konsesjon, og bygginga kom i gang. I 2018 ble anlegget satt i drift, og i 2019 ble det offisielt åpnet av olje- og energiministeren.

Men det kan virke som om de ekstreme værforholdene som kan inntreffe på Ånstadblåheia, har overrasket både eier Fortum og produsent Vestas.

Ikke lenge etter anlegget ble satt i drift, ble et blad på en av turbinene skadet. Årsaken var en stein på størrelse med en appelsin som var blitt kastet opp av vinden, og hadde truffet bladet.

I 2020 ble det rapportert om at deler av et plastdeksel på kjøleanlegget på turbinene hadde løsnet og falt ned. Etter hvert ble det meldt om flere slike tilfeller. Det viste seg at dekslene på kjøleanlegget ikke var laget for så tøffe forhold som det tidvis kan være på Ånstadblåheia.

Vestas har jobbet mye med problemet, og har søkt å finne ei langvarig løsning. De ønsker ikke noe midlertidig, men noe som er helt perfekt idet det blir montert. Dette har gjort at det har tatt tid å løse utfordringene.

Nå har NVE gitt beskjed om at dersom anlegget ikke er reparert innen 10. oktober, vil det bli stengt ned. Ifølge daglig leder i Ånstadblåheia Vindpark, Noor Nooraddin, har det satt fart på sakene. Denne uka er 20 teknikere i sving med å montere de nye dekslene, som skal kunne takle ekstremvær.

Men jakten på perfeksjon kan ha skadet befolkningas syn på anlegget. Motstanden mot vindparken har vært stor siden prosjektet ble lansert for over 20 år siden, og sikkerheten for de som ferdes på fjellet har hele tida vært et sentralt argument. De siste to årene har det ikke vært trygt å ferdes på fjellet, og selv om anlegget nå blir rustet for framtida, og området rundt trygt, er omdømmet skadet.

Selv om det nå skal bli slutt på fallende gjenstander fra vindmøllene på Ånstadblåheia, har jakten på perfeksjon tatt i praksis to år. Det kan ha ført til mer skade enn produsenten av vindmøllene har tenkt over. Det kan ta mer enn to år å gjenopprette tilliten, spesielt hos dem som var skeptiske i utgangspunktet.