14. oktober 2021 fikk Arbeiderpartiet og Senterpartiet nøklene til regjeringskontorene. Et av løftene partiene ga da de overtok, var at framtida til Andøya flystasjon skulle avklares raskt.

I årene fra 2016 til 2021 preget stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon mediebildet i Vesterålen. Saken fikk også stor oppmerksomhet utenfor regionen. En av årsakene til det, var Senterpartiets innbitte kamp for å reversere den omstridte nedleggelsen.

Trygve Slagsvold Vedum tapte som kjent slaget om Andøya flystasjon i regjeringsforhandlingene med Jonas Gahr Støre, høsten 2021. Løftet om den mye omtalte Andøya-pakken, og løftet om å avklare framtidig bruk av flystasjonsområdet, bidro til å ri av den verste stormen.

Hva angår Andøya-pakken, har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet signalisert at den ikke er glemt, men skjøvet på som følge av den økonomiske situasjonen landet står i. Andøya-pakken kommer, er beskjeden fra begge regjeringspartiene, og det er ei viktig avklaring.

Framtidig bruk av Andøya flystasjon er det derimot helt stille rundt. Det skuffer mange, når det er Senterpartiet som har forsvarsministeren, og Arbeiderpartiet som har statsministeren.

Det var som kjent Arbeiderpartiet som ga den daværende Høyre-regjeringa flertall for å legge ned Andøya flystasjon i 2016. I opposisjon, i fem år, var det ikke måte på hvor skuffet partiet var over Høyre, som ikke avklarte den framtidige bruken av flystasjonen. Da Stortinget skulle vedta ny langtidsplan for forsvarssektoren i desember 2020, var ett av Arbeiderpartiets krav at Høyre-regjeringa måtte avklare framtidig bruk av Andøya flystasjon innen 1. februar 2021, altså i løpet av knappe tre måneder. Nå framstår dette kravet hult.

Det synes ikke å være samsvar mellom Arbeiderpartiets krav til Høyre, og partiets krav til seg selv, når det gjelder Andøya flystasjon.

Samtidig synes det som om man i Senterpartiet er komfortable med at det er blitt betydelig mer stille rundt Andøya flystasjon etter løftene om at regjeringa skulle lande denne saken en gang for alle, slik at forsvarsansatte og lokalsamfunn kunne gå videre.

Men avklaringa som hittil er kommet, at Andøya skal brukes til alliert mottak i framtida – i en eller annen form – er jo i realiteten kun det samme som Høyre-regjeringa signaliserte før den gikk av. Omfanget er fremdeles i det blå, noe som legger sterke begrensninger for næringsutviklinga i Andøy kommune, som ble lovet tilgang på arealene så vel som infrastrukturen på det militære området.

I forrige uke avklarte Støre-regjeringa at Norge skal kjøpe nye stridsvogner, en annen forsvarssak det har vært mye oppmerksomhet rundt. Når kommer avklaringa om Andøya flystasjon?

Om få måneder forlater Luftforsvarets stasjonsgruppe Andøya. Hva framtida bringer for flystasjonen, er det ingen som vet. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bør snart ha noe nytt å melde.