Da formannskapet i Sortland hadde møte denne uka, ble det kjent at Sortland kommune har fått avslag på sin søknad til Husbanken om investeringsmidler til nytt sykehjem.

Avslaget kom den 31. januar, og med et slikt avslag står kommunen i ei klemme. På den ene sida er allerede massetransporten ut av byggetomta i gang. På den andre sida kan ikke kommunen sette igang bygging av sykehjemmet, dersom man ønsker å kunne søke på disse midlene ved ei seinere anledning.

Velger kommunen å bygge uten disse investeringsmidlene, går man glipp av rundt 72 millioner kroner.

Da kommunedirektør Rita Johnsen orienterte formannskapet om saka, fortalte hun at avslaget er begrunnet med at potten er tom. Prosjektene som fikk støtte søkte i 2022, og det kunne ikke Sortland kommune gjøre. I en slik søknadsprosess må kostnadsberegninga være med i søknaden, og det hadde ikke Sortland klart.

Det er naturlig at Sortland kommune stiller bak de som søkte midler i fjor. Men det er verdt å merke seg at da statsbudsjettet ble lagt fram, lå det ikke inne midler til denne posten. De 950 millionene som Husbanken hadde til rådighet i år, kom inn på et seinere tidspunkt.

Men når en slik tilskuddspott er oppbrukt allerede ved utgangen av årets første måned, er det kanskje ikke nok penger satt av til dette formålet? Med økte byggekostnader i form av blant annet stål og trelast, er slike tilskuddsordninger kanskje viktigere enn noen gang. Da bør Stortinget vurdere å sette av ytterligere midler.

I ei orientering som helse- og omsorgssjefen i Sortland holdt for driftsutvalget for ei tid tilbake, meldte han at eldrebølgen er kommet til Sortland. Helse- og omsorgstjenestene i Sortland er overbelastet allerede, noe som blant annet gir utslag i flere overliggere på sykehusene, fordi det ikke er plass til å ta pasientene heim til Sortland. Det nye sykehjemmet er allerede forsinket, og skulle etter opprinnelig plan være ferdig i år.

Med andre ord har ikke Sortland kommune allverdens tid til å utsette byggestart. Likevel må kommunen vurdere nøye hva som blir neste skritt. Selv om behovet for bedre kapasitet er prekært, må det vurderes nøye om det er verdt å potensielt tape 72 millioner kroner for. Administrasjonen skal fram til kommunestyremøtet 16. februar vurdere hvilke muligheter som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene får. Fram til da kan de folkevalgte henvende seg til sine folk på Stortinget. Sortland kommune kan umulig være eneste som står i en slik situasjon.