Han kom ikke innom Andøy og hadde heller ikke med seg positive budskap om vår egen storsatsing – The Whale. Det er skuffende.

Som eier og driver av Marmelkroken, et lite reiselivsanlegg i Andøy kommune, har jeg de siste årene investert store summer og mye tid i utvikling av eget anlegg, godt motivert av at The Whale er planlagt åpnet i 2025. Min visjon er tilby mine gjester uforglemmelige opplevelser, hele året. For å få dette til er jeg som en liten bedrift avhengig av større satsinger og for min del har arbeidet med å realisere helårs attraksjonen The Whale gitt massiv inspirasjon til videreutvikling av egen bedrift.

The Whale har nærmest all finansiering på plass, sett bort fra den statlige. Når nå næringsministeren innledet 2023 med en liten «valgkampturné» til Nord-Norge, var håpet mitt at han ville komme til Andøy og bekrefte at staten har funnet de skarve fem millionene og en formulering om at staten totalt og over år vil bidra med til sammen 135 mill kroner til vår egen storsatsing. Men, han kom ikke og han nevnte ikke The Whale med et eneste ord på sin Nord-Norge-turne.

Dette til tross for at både Visit Vesterålen, NordNorsk Reiseliv, Innovasjon Norge og Norsk Reiseliv tidligere har poengtert betydningen av The Whale, ikke bare for Vesterålen, men for hele Nord-Norge og det nasjonale reiselivet.

Da vedtak om å legge ned Flystasjonen på Andenes kom, ble det satt i gang en enorm snuoperasjon her i Andøy. Gjennom Omstillingsprogrammet SAMSKAP ble reiseliv pekt på som en av de viktige satsingsområdene for å få kommunen opp på fote igjen, The Whale, ble i denne sammenhengen pekt på som det viktigste prosjektet som skulle bidra til ny optimisme, positiv stedsidentitet og ikke minst helårsarbeidsplasser. I kjølvannet av dette så jeg muligheten for å bygge opp under denne tydelige styrkinga av Andøy som destinasjon, og jeg valgte å satse betydelig på omstrukturering og utvikling av min bedrift.

Mine valg er tydelig bevis på hvilken effekt The Whale allerede har. Prosjektet skaper optimisme og gir motivasjon til flere satsinger lokalt, noe som også gjenspeiles i at reiselivsnæringa står for størst aktivitet og flest utviklingsprosjekt i omstillingsperioden.

The Whale, er godt forankret i lokalbefolkninga i kommunen vår, og er med på å gi hele lokalsamfunnet trua på at vi ved å satse der vi er best, skaper ny framtidstro.

Jeg er skuffet, mest fordi våre sentrale politikere ikke ser nødvendigheta og effekten av The Whale som ei tung satsing i distrikts Norge, men også fordi de samme politikerne tidligere var svært så tydelig på at Andøy-samfunnet ville få all den hjelpa vi trengte i en omstillingsfase. For oss, vil etablering av The Whale være det tiltaket som vil bidra til å utvikle reiselivsnæringa til ei ny robust hovednæring i kommunen vår.

Hva gjør jeg så? Jo, jeg og flere med meg, vi gir oss ikke.

Men neste gang en representant for regjeringa kommer til Nord-Norge, må The Whale være tema. Om ikke, vil nok alle i Andøy, og særlig vi i reiselivsnæringa føle at vi blir holdt for narr.