Regjeringens skattebombe kunne ikke truffet distrikts- og kyst-Norge hardere. En tredobling av skatten over natta for flere av hjørnesteinsbedriftene våre betyr mindre investeringsvilje og færre nye jobber i et fylke som Nordland.

Skattebombe

Regjeringen har i dag sluppet en skattebombe som kan være en forsmak til statsbudsjettet som kommer i neste uke. Næringen selv er tydelige: dette vil slukke lysene langs kysten og være et håndbrekk for investeringer, er deres første reaksjon. Regjeringen bygger ned konkurransekraften til Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Ingen av konkurrentene i utlandet har en slik skatt. I en situasjon hvor økonomisk resesjon truer store deler av Europa er dette åpenbart ikke veien å gå for å satse videre på en av Norges mest verdiskapende næringer.


Er dette en skatteutjevning?

Regjeringen argumenterer med skatteutjevning. Men det argumentet holder ikke hvis pengene går til staten og ikke til vanlige folk. Den menige mannen i gata har sett lite til alt det de ble lovet før valget. Rentene øker, strømmen er rekorddyr i enkelte deler av landet, bensin- og dieselavgiften har økt betraktelig og i tillegg kommer økte skatter og avgifter. Staten blir rikere mens mange vanlige folk blir fattige. Regjeringen har et hull i statsbudsjettet som må fylles, det er kostbart å drive storstilt reversering. Men man løser ingen problemer med å tappe næringslivet for milliardbeløp uten at man samtidig setter ned andre skatter og avgifter. Tvert imot, man skaper nye problemer.

Et løftebrudd av de helt store

Vi vet at Arbeiderpartiets historiske prosjekt er å sentralisere penger og makt vekk fra folk, lokalt næringsliv og kommuner og til sentralforvaltningen. Likevel sa Arbeiderpartiet på fylkesnivå i Nordland et klart nei til grunnrenteskatt.

De sa seg enig med Senterpartiets Geir Pollestad som i 2020 oppsummerte debatten om grunnrenteskatt på havbruk og havbruksfond: «Eit statleg lakseran. No skal eg fortelle historia om ein kamp om milliardar av kroner. Ein kamp mellom kystkommunar frå Finnmark til Agder på den eine sida og Finansdepartement frå Akersgata til Karl Johan på den andre sida.»

Det er nå på det rene at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tatt side med Akersgata og Karl Johan, mot kystens verdier og interesser.

For vi kjenner våre lokale verdiskapere. Vi kjenner slekten hvor to lærere prøvde seg med runde merder for første gang i et øysamfunn som var dømt nedenom befolkningsmessig. Vi vet om idrettshallene som ellers aldri vill blitt bygget. Vi kjenner gründerne, industribedriftene, og flyplassprosjektet som ikke ville sett dagens lys uten lokalpatriotiske investorer fra havbruksnæringen. Vi kjenner bedriftene som vet sin samfunnsrolle og jobber hardt for at Norge skal fortsette å ha ledertrøya internasjonalt innen oppdrett og fortsette å skape positiv vekst lokalt.

Ingen er imot at også havbruket skal betale sin rettmessige andel skatt. Men her treffer regjeringen overhodet ikke noen balansegang. Summen av skatt, inkludert formueskatt, knekker ryggen på næringen. Vi vet at alternativet til norsk lokalt eierskap er fjernstyrt utenlandsk eierskap av kystens ressurser fra internasjonale kapitalfond som gir lite tilbake til lokalsamfunnene men kun har som mål å berike noen av verdens aller rikeste mennesker. Dette er venstresidens forskrudde forestilling om god omfordelingspolitikk.

Nei til grunnrenteskatt på havbruk

Nordland Høyre sier nei til regjeringens grunnrenteskatt på havbruk slik den er lagt frem, som er en svært omfattende og plutselig endring av det norske skattesystemet. En vurdering av en eventuell grunnrenteskatt må sees i en større sammenheng med næringslivets skattebyrde samlet sett.

Denne skatteendringen kommer brått på, i strid med ett av Senterpartiets fire lovnader i distriktspolitikken ifølge egen hjemmeside. Det er direkte useriøst å legge frem dette i statsbudsjettet uten grundig utredning og samtidig som viktige prosesser om verdifastsettelse av konsesjoner pågår. Det minner om prosesser i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med.