Espen Mathiassen, som har en varig tilrettelagt arbeidsplass ved Sortland arbeidssenter, har i mange år hatt ei skyssordning der han gjennom Nav har fått drosje til og fra arbeidet. Nå er skyssen borte, og Mathiassen, som ikke selv kan komme seg til og fra, må basere seg på skyss fra foreldrene, dersom han ikke skal betale drosjeregninger med ei beskjeden uføretrygd. Han har så langt ikke fått svar fra Nav på en søknad om videre skyss.

Uten ei skyssordning er han redd han ikke har råd til å bli værende på arbeidsplassen, der han trives godt.

Sortland Høyres leder Grete Ellingsen har overfor Bladet Vesterålen pekt på at de fleste kommuner i landet legger til rette for transport for mennesker med varig tilrettelagte arbeidsplasser. Hun peker på kommunens ansvar for innbyggerne, og for å motarbeide utenforskap.

Til syvende og sist er spørsmålet hvordan man skal behandle mennesker.

Det kan være at ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) har helt rett når han overfor Bladet Vesterålen viser til at det er uklart hvem som har ansvar for skyssordning til varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det er selvsagt også et poeng at kommunen må behandle like saker likt, og at man må ha oversikt over hvem som har et slikt behov.

Regjeringa Solberg lovet for over to og et halvt år siden å utrede transportordninger for mennesker med varig nedsatt funksjonsevne. Det har tilsynelatende skjedd lite på området siden den gangen, og det er på høy tid at staten kommer med noen avklaringer.

Essensen er likevel soleklar, uansett ansvar, og uansett hvor mange som er berørt: Det er uheldig at folk med beskjeden inntekt skal tape penger for å gjøre en innsats. Til syvende og sist er spørsmålet hvordan man skal behandle mennesker.

Da må noen skjære gjennom og finne ut av ansvaret. Det krever i første omgang initiativ for å gjøre de nødvendige avklaringene mellom kommune, Nav og eventuelt andre involverte etater. Det initiativet kan og bør Sortland kommune ta så snart som mulig, så situasjonen ikke trekker unødig i langdrag for verken Mathiassen eller andre i samme situasjon.