Perishable Center Nord AS hadde egentlig planer om å utvide drifta rett ved Evenes lufthavn med en ny flyfraktterminal. Målet var å kunne sende mer fisk fra regionen direkte til Asia og USA med fly. Nå legges planene på is, skriver Harstad Tidende.

Det som får skylda for at planene fra 2021 nå kuttes inntil videre, er det samme som mye av fiskeribransjen har klaget på: grunnrenteskatten.

– Regjeringen har skapt en enorm usikkerhet i havbruksnæringen gjennom innføringen av grunnrenteskatten. Det blir ingen forutsigbarhet i prising, og vanskelig å si hvor mye fisk som kan produseres og prosesseres i nord, sier daglig leder i selskapet, Stig Winther, til avisa.

Perishable Center Nord så for seg 35 flere arbeidsplasser på stedet, opp fra dagens 10, og mener det også ville økt aktiviteten for flyplasspersonalet. Selskapet anslår at de ville kunne gå opp fra ett til fire fly daglig, med 30.000 tonn fisk i året.

Perishable Center Nord ble startet i 2020 av Nordlaks, Astafjord Export, Salfra, Ellingsen Seafood og Sjømattoget. Alle bortsett fra Sjømattoget eier like mange aksjer, med Sjømattoget som en mindre partner.