Abonnementsvilkår for vann og avløp

HADSEL: Et enstemmig formannskap i Hadsel har gitt si tilslutning til standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av Kommunenes Sentralforbund.

– Det er ikke behov for særegne regler for Hadsel kommune og reglementet anbefales vedtatt, heter det i saksframlegget.