Boligfeltet i Sørvågen

Bernt Tore Evensen har gitt innspill til arealplanen i Øksnes kommune, der han påpeker at han har planer om å regulere et område av sin eiendom i grense med fylkesveien, til boligfelt. Han ber om at dette må hensyntas i arbeidet med arealplanen for kommunen.