Bulldozer Maskinlag kjøper eiendom i Bø

BØ: Bulldozer Maskinlag har kjøpt mer eiendom i Bø.

Denne gang kjøper selskapet eiendommen hvor det tidligere massetaket på Reinshaugen hører med, og og ei tomt ved Jørlandssjøen, like oppafor gammelveien ved Jørlandsbekken.

I korrespondanse mellom kjøper og Bø kommune framgår at selskapet ønsker å ta ut fyllmasser, der firma Ståle Hansen de seinere år har mellomlagret masser.

Bulldozer Maskinlag eier fra før store arealer i Nykvåg, kjøpt etter Frans Fredriksen.