Forbedrer: Det er planer om forbedret nettilgang i hele Gullesfjorden. Foto: Hilde Jørgensen

Bygger for mer stabilt nett i Gullesfjord

KVÆFJORD: Utgangspunktet for Hålogaland Kraft bredbånd når de søker om å få bygge fibernode (bu) i Langvassbukt er å styrke nettforbindelsen i hele Gullesfjorden, fra Kveøy til Gullesfjordbotn.

Det er søkt om å få dispensasjon til å bygge fibernoden ved kapellet i Langvassbukt.

I dag er det radiobaserte løsninger og etterspørselen etter nettkapasitet er økende, noe som krever utbygging. Etablering av en fibernode vil gjøre at selskapet kan tilby mer kapasitet og et mer stabilt nett, og er framtidsrettet for videre utbygging av nettet.

– Som bruker vil man merke at det blir bedre kapasitet, og et mer robust og stabilt nett om man ellers har gode forhold i huset, sier Tor-Gunnar Olsen i Hålogaland Kraft bredbånd.

Flaskehalsen i området er radiolinjen fra Borkenes, som er linket til flere radiolinjer fra Kveøya og helt til Gullesfjordbotnen. Tilførselen vil med dette tiltaket bli fra radiolinje til eksisterende fiberkabel som går forbi Langvassbukt til den planlagte fiberioden.

– Fiber blir det ikke til sluttkundene, men det er et første mulige steg til fibertilgang, sier Olsen.

– Hvor fort dette kommer til å gå er avhengig av hvor fort vi får et go for dette, antakelig er det oppe og går ut på våren.