Asbjørn Selsbane fra Lødingen ved kai på Myre.

Disse får tråle raudåte

I fjor lyste Fiskeridirektoratet ut raudåtetrål-tillatelser, som er delt inn i to kategorier. Disse har nå fått tillatelse til å drive fangst:

• Kategori 1: Algen AS, KBH Shellfish Solutions, Prima Blue.

Dette er fartøy som har fått unntak fra aktivitetskravet i deltagerloven.

• Kategori 2. Asbjørn Selsbane, Arnøytind, Selvåg senior, Norli AS, Espen Nilsen, og Synøve ST-18, skriver Lofotposten. Her var det 30 som søkte på de fem tillatelsene Fiskeridirektoratet lyste ut.

Dette er tillatelser som er forbeholdt aktive fiskere.