Nå takker sola for seg og vi går mot mørketid og blålys. Men fortsatt er det fine turforhold i fjellet med barmark og skare. Bildehilsen fra Lødingen og turstien over Boya.

Ei trapp opp hit vil koste fem millioner kroner

LØDINGEN: Boyatrappas venner, stiftet 23. april 2019, har som mål å bygge en trapp til toppen av Boya, for med det å tilrettelegge for økt friluftsliv og økt tilgang for flere personer.

Trappa var opprinnelig beregnet å skulle være på 800 trinn. Styret i foreningen ønsker nå å utvide dette estimatet til 1.000 trinn.

Kostnadene knyttet til gjennomføring av et slikt prosjekt resulterer i at budsjettet må økes med omlag 931.000 kroner.

Idet prosjektet gis prioritet «Plan for fysisk aktivitet og folkehelse 2021» fremkommer det at totale kostnader knyttet til bygging av Boyatrappa vil ligge på like under 5 millioner kroner.