Elgvald: Dyrøya kan få elgvald på store deler av øya, utenom bebyggelsen. Foto: Kart

Elgvald på Dyrøya

Grunneierlaget har fått en innmelding fra grunneier i Bergsenga, sier Gunnar Walnum i Dyrøy grunneierlag i brev til Øksnes kommune.

– I tillegg har eier av gårdsnummer 24, bruksnummer 2 og 4 gitt sin tilslutning til jakt i felles utmark, selv om vedkommende ikke planlegger innmelding i grunneierlaget.

– Dette innebærer at det er flertall for jaktvirksomhet i felles utmark tilhørende dette bruksnummer, sier Walnum.