Klimakur hoppet over olja

HADSEL: – Her har en elegant hoppet over den den store driveren av klimagassutslipp.

Ordene tilhører Geir Jørgensen (R), som i Hadsel formannskap siktet til utredninga Klimakur 2030, lagt ut på høring av Klima og Miljødepartementet i januar 2020.

Mandatet til Klimakur har vært å utrede mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle klimamål i 2030.

– Det er politikerne lokalt som avgjør om vi klarer å nå disse målene, påpekte Geir Jørgensen.

Om han var kritisk til at Klimakur 2030 «overså» oljeproduksjonen, syntes han «alt i alt» det var et godt forslag til uttalelse fra regionrådet, som han og et enstemmig formannskap støttet.