Konkurs på Stave

Det ble åpnet konkurs i boet til Vestsida Mat AS på Stave etter oppbud, den 19. desember ved Vesterålen tingrett. Selskapet ble registrert i 2017 og har hatt som formål å drive foredling, servering, restaurant og cateringvirksomhet. Daglig leder og styreleder i selskapet har vært Arne Robert Svendsen. Bostyrer er advokat Adv. Frank Steiro på Sortland, og første skiftesamling er 27. januar neste år.