Administrasjonssjef Merete Hessen kan få ny tittel som kommunedirektør. Foto: Hilde Jørgensen

Mulig direktørtittel i Kvæfjord

KVÆFJORD: Kommunestyret skal i siste møte før jul bestemme om den nye stillingstittelen kommunedirektør skal tas i bruk for kommunens øverste administrative leder. Siden 1993 har kommunen gjort bruk av stillingstittelen administrasjonssjef, før den tid rådmann.

I forslaget legges det vekt på at den nye tittelen fortsatt er kjønnsnøytral og at den underbygger at en ny kommunelov er virksom. Det vises også til at stadig flere kommuner tar i bruk stillingstittelen kommunedirektør. Bytte av tittel gjennomføres uten noen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen.