Nyregistrert entrepenørfirma i Sortland

SORTLAND: Ole Anton Bertinussen er daglig leder og styreleder i det nyregistrerte firmaet Bertinussen og Sønn AS i Sortland.

Formålet med selskapet er entreprenørvirksomhet.

Monica Simonsen er styremedlem i foretaket, som har en aksjekapital på 30.000 kroner, ifølge Foretaksregisteret.