Nytt investeringsselskap på Myre

ØKSNES: Mikal Steffensen er styreleder for det nyregistrerte firmaet Klotind Invest AS på Myre. Selskapet skal investere i aksjer og drive kjøp og salg av aksjer, ifølge Foretaksregisteret.

Foretaket har en aksjekapital på 30.000 kroner.