Lang bilkø: Bilkøen gikk i perioder langs Ura på RV 85 i Lødingen i sommer. Foto: Svein Rist

Økte trafikken på denne ferga

LØDINGEN: Trafikken på ferga over Vestfjorden økte eksplosivt i fjor, mens tallene for Melbu-Fiskebøl gikk ned.

Det var nærmere 30.000 personbilenheter (PBE) mer på ferga mellom Bognes og Lødingen i fjor enn året før.

PBE er en målenhet som indikerer hvor stor plass hvert enkelt kjøretøy krever på fergedekket, og er det tallet som brukes i trafikktellingen.

Og det viser seg at i fjor mellom 1. januar og fram til 1. desember (det tallene viser fram til nå) var antall personbilenheter 389.263 på fergestrekningen Lødingen-Bognes. Samme periode i 2019 var dette tallet 360.279. Det er en økning i fjor fra året før på nærmere 30.000 enheter.

Toppen i 2020 var i juli med 81.272 enheter, mot året før i juli på 61.486. Og det var naturlig nok i månedene mars og april, under nedstengningen i fjor at trafikken var mindre enn de samme månedene i 2019. Resten av 2020 slo trafikktallene ganske kraftig tallene i 2019.

Les også
Trafikkfarlig kø i Lødingen

Tore Lysberg som er avdelingsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen sier at fordi det var mange nordmenn som ferierte i Norge i fjor sommer, ble det en økning i sommertrafikken også ved denne fergestrekningen.

– Generelt sett var det økning i sommer på noen veistrekninger, som til Vesterålen og Lofoten. På andre veier var det ikke økning. Det var flere turister til Nord-Norge i fjor sommer, og merkbart flere i Vesterålen og Lofoten.

Ned på Melbu-Fiskebøl

På fergestrekningen Melbu-Fiskebøl er det ikke samme tendensen. Her gikk trafikktallet ned i fjor med 25.653 PBE i sammenligning med 2019.

I fjor ble det telt 114.432 enheter på denne strekningen mellom 1. januar til 1. desember. I 2019 var det tilsvarende tallet 140.085, med toppmåneden i juli på 18.161.

I 2020 var det også julimåneden som hadde mest trafikk, men med en nedgang på 337 enheter fra året før.