Permisjon i Lødingen

LØDINGEN: Dagmar Moan Leiknes (Ap) er innvilget permisjon fra sine politiske verv i Lødingen kommune.

Dette er klart etter at et enstemmig kommunestyre, sist torsdag, sluttet seg til innstillinga fra formannskapet i sakas anledning.

Leiknes har fast plass i kommunestyret, og innehar i tillegg verv som varamedlem til formannskapet.

Etter torsdagens vedtak er det på det rene at permisjonen strekker seg frem til 1. juli 2021.