Politikerne sa nei til Malnesbø

BØ: Kommunestyret avviser klagen fra Malnesbø Eiendom as i Bø, som nå ikke får kommunalt tilskudd til plan- og byggearbeid.

Søknaden fra Malnesbø Eiendom as rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre søknader, var begrunnelsen for at formannskapet ikke vedtok å gi tilskudd til planarbeid og investering i boligområdet med lekeplasstøtte.

Dette klaget Per-Arne Jakobsen i Malnesbø Eiendom as på, og klagen ble nylig behandlet i kommunestyret i Bø, som vedtok å opprettholde sitt vedtak.

Det betyr at firmaet ikke får tilskudd fra Bø kommune til etablering av et boligområde på Straume, på gnr. 37, bnr. 119. Området er regulert til boligformål. Det er planlagt utbygging med tre tomannsboliger og fem firemannsboliger.

Det ble i søknaden lagt opp til to tilskuddsdeler i prosjektet. Den ene på 224.307 kroner, omhandlet forarbeid og planlegging, mens den andre delen på 123.060 kroner ble knyttet til investeringer.

– Boligbyggingsprosjektet fra Malnesbø Eiendom AS er en svært positiv sak. Det er behov for flere sentrale og egnede boliger i kommunen, skriver rådmannen i sin vurdering.

Han er enig i at søknaden er i tråd med boligpolitisk handlingsplan, men det er ikke grunnlag i dagens regelverk til å bevilge et så stort beløp som det søkes om. Dagens grense er for tilskudd er 150.000 kroner. Han mener at et eventuelt lån må behandles som en egen sak og ikke som en del av klagen.