Lager i sentrum: Dagfinn Olsen (Frp) reagerer på at selskapet som har fått kontrakt på vedlikehold av kommunale veier på Lødingen tettsted får bruke lokaler i sentrum til lagerområde. Foto: Svein Rist

Reagerer på rot i sentrum

LØDINGEN: Dagfinn Olsen (Frp) nyttet torsdagens møte i formannskapet til, enda en gang, å ta opp utfordringen knyttet til sikker skolevei i Lødingen.

Få, om noen, strekninger på Lødingen tettsted har vært så mye omtalt som veien fra krysset Kirkevegen/Skolevegen og opp til idrettshallen.

For å kutte kostnadene knyttet til bygging av 1-10-skole ble bygging av ny og sikker skolevei trukket ut av byggeprosjektet.

Ett år og fire måneder etter at den nye skolen ble tatt i bruk er ingen trafikksikkerhetstiltak kommet på plass.

Fra vondt til verre

Under torsdagens møte i kommunestyret løftet Dagfinn Olsen (Frp) saka på bordet atter en gang.

– Hvor står saka angående tryggere skolevei? Er det sendt søknad til fylkeskommunen om midler derfra? Jeg registrerer at det er plassert flere hauger med grus, traktorer og rørdeler ved den tidligere ungdomsskolen. Dette er et område ungene ferdes. Hva skjer? undret Olsen.

Velsignelse fra kommunen

Å svare på slike spørsmål er et ansvar som ligger på kommunalsjef Per Gunnar Johnsen.

– Entreprenøren som har ansvar for vedlikehold av veiene på tettstedet har spurt om å få lagre materiell, utstyr og maskiner på parkeringsplassen ved den gamle skolen. Det har vi sagt ja til. Så er det ikke slik at entreprenøren skal få spre lagerplassen videre utover, innledet Johnsen.

Del to av svaret ble gitt også da Monica Rolandsen (H) den 12. november fremmet spørsmål om status knyttet til sikker skolevei.

– Første steg blir å utarbeide skiltplan. Dette vil skje i løpet av vinteren. Det fysiske arbeidet blir utført kommende sommersesong. Skolevegen 4 er kjøpt av kommunen. Det er ikke satt i gang noen prosjektering av gang- og sykkelsti. Dette vil tidligst skje andre halvår 2021. Det er følgelig heller ikke søkt trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune, orienterte kommunedirektør Johnsen.

Dagfinn Olsen var ikke helt ferdig snakka i sakas anledning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det må være unødvendig å benytte en del av sentrum til å lagre grus og utstyr. Området benyttes av elever til og fra skolen. Det ligger inne i et boligområde. Lødingen bør være et pent og rent område. Lageret kommunen har gitt sin velsignelse til bidrar ikke til det, slo Dagfinn Olsen (Frp) fast, før det ble satt strek for ordvekslingen.