Skal gjøre ekstra vedlikehold i Bø

Kommunehuset og et skolegjerde blir reparert for korona-midler Bø kommune har fått ekstra.

Kommunen fikk 1,2 millioner på sin søknad om ekstraordinære midler etter korona-situasjonen, fikk formannskapet opplyst mandag.

– Pengene skal gå til næringstiltak og ekstraordinært vedlikehold som ikke står i vedlikeholdsplanen, ifølge tilsagnet. Det vil bare rekke til mindre anlegg, og vi har tenkt kanskje veggen her på kommunehuset og gjerdet ved Straume skole.

Representanten Berit Hansen (Sp) etterlyste vedlikehold ved Doktorgården, som ligger i vedlikeholdsplanen. – Vi har ellers nettopp hatt anbudsåpning på Bakkemo – «Tatt-av-vinden», som er et stort vedlikeholdsprosjekt, etter at Skagan leiegård er totalrenovert for 2,3 millioner, opplyste rådmannen.