Venter med å vurdere fartsgrense på Melbu

HADSEL: Fylkeskommunen vil ikke se på fartsgrensa i Coldevins gate/Haugveien mellom Vikaveien og Solstien øst for Melbu nå.

Det går fram av svaret Nordland fylkeskommune har gitt på en søknad fra Hadsel kommune i november i fjor, der kommunen ba om nedsatt hastighet på fylkesvei 7634 på Melbu.

– På strekningen mellom kryss mot Vikaveien og Solstien langs fylkesvei 7634 er det i gang arbeid med prosjektering og senere bygging av nytt fortau. Fylkeskommunen velger derfor å avvente vurdering av endring av fartsgrense på strekningen til etter at denne byggingen er gjennomført, heter det i brevet.