Mobilbruk: UP vil ha strengere straff for mobilbruk under kjøring. Foto: Frende Forsikring

Vil ha strengere straff for mobilbruk

43 prosent sier i en ny undersøkelse at de sjekker mobilen mens de kjører. Nå tar UP til orde for høyere bøter.

1.700 kroner og to prikker er straffen hvis du blir tatt i dag.

– Dette er ikke avskrekkende nok, og jeg har tatt til orde for et vesentlig høyere bøtenivå, sier UP-sjef Steven Hasseldal, i en pressemelding.

Nylig sendte regjeringen ut et forslag på høring om å øke bøtene for å bruke mobilen under bilkjøring til 5.000 kroner. Prikkbelastningen foreslås økt fra to til tre.

– Det er utspill jeg stiller meg bak. Det er skremmende at nær halvparten sjekker mobilen bak rattet. Du utsetter deg selv og ikke minst andre for livsfare med slik oppførsel, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Medvirker til dødsulykker

– Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier sjefen for Utrykningspolitiet.

Undersøkelser fra UP viser at mobilbruken i snitt ligger på 3,6 prosent. Det er omtrent like mange som prater som tekster. I 2019 registrerte UP og politidistriktene til sammen 16 365 saker med ulovlig bruk av mobilen.

– Dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de sjekker mobilen ofte mens de kjører, forteller Ytre-Hauge. Det er også en klar overvekt av menn som sier de av og til sjekker telefonen sin bak rattet. I aldersgruppen 18-29 år sier hele 2 av 3 at de sjekker mobilen ofte eller innimellom når de kjører.