Nettavisen: I den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI), som ble publisert forrige uke, levnet de ingen tvil om at de neste månedene kan bli tøffe. De skriver at en ny koronabølge er i gang, men også at det samtidig er økende forekomst av influensa og RS-virus.

«Belastningen på sykehusene kan bli stor. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær. Kommunene tilbyr oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.», er noe av det FHI skriver i ukerapporten fra 17. november..

Det har likevel blitt understreket at det ikke er noe vits i å teste seg for korona, hvis man har milde symptomer.

– Nei, det er ikke noe poeng i det. Rådet om å holde seg hjemme er det samme uansett om man tester seg, og uansett hva svaret er, sa fagdirektør Preben Aavitsland i FHI til VG for et par uker siden.

Dette gjelder fremover

Tirsdag sier Aavitsland til Nettavisen at man heller skal vurdere symptomene enn å teste seg, for eksempel før man skal til legen. Han understreker derfor at det ikke er en anbefaling om å teste seg før legebesøk.

– Luftveissymptomer kan skyldes mange ulike infeksjoner. En negativ koronatest utelukker jo ikke alle de andre infeksjonene. Derfor må man heller vurdere symptomene. Vi ga ikke legekontorer eller sykehus beskjed om å koronateste alle pasienter under vinterbølgen eller sommerbølgen, og gjør det heller ikke nå under høstbølgen, svarer FHI-toppen i en e-post til Nettavisen.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, svarer følgende på hvem som kan ha nytte av å teste seg:

– Dersom du følger rådet om å være hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon, vil det ikke påvirke smittespredningen om du tester deg eller ikke. Derimot kan det ha betydning, hvis du i den smitteførende perioden er i kontakt med særlig utsatte personer privat eller på jobb, skriver han i e-post til Nettavisen.

– Hva er de viktigste retningslinjene folk bør forholde seg til fremover, Nakstad?

Vi anbefaler at alle som blir syke tester seg hjemme med en selvtest, dersom de har kontakt med særlig utsatte personer eller jobber med pasienter i helse- og omsorgssektoren. Det samme gjelder husstandsmedlemmer av helsepersonell, fordi man fort kan bli smitteførende uten å vite det. I tillegg kan det være fornuftig å teste seg, hvis man planlegger snarlig vaksinasjon med oppfriskingsdose, da man normalt bør vente noen uker med vaksine hvis man nettopp har hatt covid-19, svarer Nakstad.

Overkommelig for øyeblikket

– Nå har det gått cirka én uke etter at dere opplyste at vi er i starten av en koronabølge. Dere sa også at belastningen på sykehusene kan bli stor. Hva er de viktigste retningslinjene som gjelder akkurat nå for folk, Aaavitsland?

Vi er inne i en koronabølge nå. Belastningen på sykehusene er nå overkommelig. Den kan bli stor, dersom vi også får en influensaepidemi nå før jul. Av de rundt 1200 ukentlige innleggelsene for luftveisinfeksjoner nå, er et par hundre korona. Resten er særlig lungebetennelser. Rådet til folk er akkurat de samme som har vært siden februar. Hold deg hjemme, hvis du får nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. Ikke gå i barnehage, skole, på jobb eller besøk til eldre, forteller fagdirektøren.

– FHI har sagt at sykehusene må belage seg på at belastningen kan bli stor. Hva slags type beredskap bør sykehusene ha i sine planer de neste vintermånedene, Nakstad?

Sykehusene har allerede gode planer for hvordan man skiller smitteførende og ikke-smitteførende pasienter i akuttmottak og internt i sykehusavdelingene, samt hvordan man best håndterer intensivkrevende covid-19-pasienter. Smittevernrutiner blant ansatte og besøkende er også videreutviklet mye gjennom pandemien. Den største utfordringen i vinter blir nok likevel kontinuitetsplanleggingen, det vil si hvordan man sikrer nok folk på jobb, dersom sykefraværet blir høyt på grunn av influensa, covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Dette er en problemstilling sykehusene er godt kjent med, fordi den gjør seg gjeldende hver vinter, svarer helsetoppen.

O jul med din glede?

Julen nærmer seg med stormskritt, og det betyr store samlinger med folk i alle aldre. Dette blir også den første julen siden 2019 som etter alle solemerker blir normal.

– I jula er det viktig å forsikre seg om at man er frisk før man drar i familieselskap eller deltar på arrangementer med mange mennesker, særlig hvis det er utsatte og eldre personer til stede. For øvrig har vi ikke anbefalt mer inngripende smitteverntiltak denne høsten. Rådet om å følge FHIs vaksineanbefalinger og å holde seg hjemme ved sykdom er fortsatt de to mest effektive rådene vi har i pandemien, og de blir viktige også denne vinteren for å hindre høyt sykefravær og stor belastning på helsevesenet, sier Nakstad.