I 2019 erklærte Nato verdensrommet for et operativt område, på lik linje med land, sjø, luft og cyberrommet. Ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg var dette en erkjennelse av at verdensrommet er avgjørende for forsvar og avskrekking, tidlig varsling, kommunikasjon og navigasjon.

De siste dagene har nedskytingen av flyvende objekter over USA vært i nyhetsbildet. Over 70 land har aktiviteter i verdensrommet, og flere av disse har har såkalte «spionballonger», for å drive overvåking og etterretning. Den norske regjeringa kan ikke utelukke at også Norge blir utsatt for «spionballonger».

Det er et faktum at det er blitt trangere om plassen, og stadig flere våpen, i rommet. Dette var blant temaene da forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) nylig møtte general Bradley Chance Saltzman i US Space Force, amerikanernes militærstyrke for verdensrommet.

Budskapet etter møtet er ikke til å ta feil av: Herredømme over verdensrommet blir viktig under eventuell framtidig krigføring.

Overfor TV2 peker Gram på at satellitter brukes til både sivile og militære formål. Det er behov for å kommunisere bedre, og for å ha bedre overvåkingsmuligheter. Da er det ifølge forsvarsministeren viktig at et moderne framtidsretta forsvar har tilgang på god satelittkommunikasjon.

Det pågår nå en dialog om hvordan samarbeidet om militær aktivitet i verdensrommet kan utvides, mellom Norge og USA. Og Gram er ikke i tvil om at Norge har noe å bidra med i et alliert samarbeid om verdensrommet framover.

Til TV2 sier statsråden at vi har viktige kompetansemiljøer og anlegg i Norge. Ikke minst med Andøya Space, som omtales som «en unik kapasitet for satelittoppskyting i nordområdene». Gram sier videre at amerikanerne er interesserte i å utvikle et videre samarbeid med Norge, for hvordan det kan legges til rette for satellitt-oppskyting fra Andøya.

Til sommeren forlater Luftforsvaret Andøya. Nå tegner det seg et bilde av en ny nøkkelrolle for forsvarskommunen, lengst nord i Nordland.

Regjeringa har allerede slått fast at Andøya blir hovedbase for alliert mottak i framtida. I forrige uke uttalte statsråd Gram at Andøya har ressurser som blir viktige, og at Andøya også er relevant når det gjelder militær-sivilt samarbeid innen droner og annen satellittbasert virksomhet.

Signalene er positive. Andøy har militær infrastruktur i verdensklasse, og militært personell som ønsker å bli værende i kommunen når Luftforsvaret forlater. Kommunen har et unikt kompetansemiljø i Andøya Space. I tillegg har Andøy 66 års erfaring som vertskommune for Forsvaret.

Alliert mottak alene, på svære Andøya flystasjon, synes lite bærekraftig. Den unike infrastrukturen må brukes og utnyttes i det daglige også i framtida – og jo mer, jo bedre. Andøya Space har vært veldig tydelig på sitt behov.

Her ligger det store muligheter, både for Forsvaret, Andøya Space og Andøy kommune.