25,5 millioner til Arktis 2030

I år skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk.

Tilskuddsordningen Arktis 2030 omfatter våre to nordligste fylker og skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

Det var tidligere Utenriksdepartementet som forvaltet ordningen i sin helhet. Med regionreformen har 40 prosent av midlene blitt overført til Troms og Finnmark fylkeskommune. Til sammen 45,48 millioner kroner skal bidra til å støtte opp under regjeringens nordområdepolitikk. 20 millioner kroner skal forvaltes av Innovasjon Norge Arktis og gå til bedriftsrettede tiltak.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) er glad for å ha fått forvaltningsansvaret for Arktis 2030.

– Med disse midlene kan vi realisere mange gode prosjekter der bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene står i søkelyset, sier hun i ei pressemelding.

Eriksen er også positiv til samarbeidet med Nordland fylkeskommune, og sier:

– Dette er et forvaltningsarbeid vi skal gjøre i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, for å sikre at midlene kommer hele landsdelen til gode.

Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune, Linda Helén Haukland, er enig med Eriksen, og legger til:

– Det er viktig at aktører i begge fylkene er seg bevisst og benytter seg av denne ordningen. Mobilisering i landsdelene er derfor viktig.