Mange arbeidsplasser: Satellittbasen som skal bygges i Børvågen forventes å gi store ringvirkninger i Andøy kommune. Foto: Andøya Spaceport

26 millioner kroner til Andøya Spaceport

ANDØY: Næringsminister Iselin Nybø (V) bekrefter fredag at staten investerer nærmere 26 millioner kroner i Andøya Space til en forberedende prosjektfase for Andøya Spaceport. – Pengene går til å videreutvikle planene for en oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya, opplyser statsråden.

– Andøya Spaceport er et nyskapende prosjekt, som kan gi flere arbeidsplasser lokalt. Dette er dessuten en interessant mulighet for Norge som romnasjon. Romsektoren utvikler seg i rakettfart, og dette kan gi gode muligheter for utvikling av kunnskap og teknologi på norsk jord, sier næringsminister Iselin Nybø.

Todelt finansiering

Regjeringa meldte i mai at de vil gi Andøya Space inntil 365 millioner kroner i finansiering for å etablere en satellittbase. Finansieringen er todelt. Den ene delen er i form av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner, og den andre er et tilskudd (statsstøtte) på 83 millioner kroner.

Kapitalutvidelsen på nesten 26 millioner kroner (25,6) vil være den første utbetalingen av rammen på 282,6 millioner kroner.

– Pengene skal gå til å bygge opp prosjektorganisasjonen, gjøre grunnundersøkelser, tekniske beregninger og forhandle kontrakter, sier næringsministeren.

Flere vilkår

For at Andøya Space skal kunne motta hele egenkapitalen og statsstøtten, må en rekke vilkår være oppfylt. Selskapet må for eksempel dokumentere at egenkapitalen vil gi staten en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert, og at løsningen er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler. Selskapet må også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag.

– Før endelig investeringsbeslutning tas, og fullskala bygging settes i gang, legges det derfor opp til en forberedende prosjektfase. Det er denne forberedende prosjektfasen kapitalutvidelsen på 25,6 millioner kroner skal finansiere. I den forberedende prosjektfasen skal Andøya Space fullføre forprosjekt og kontrakter for bygninger og infrastruktur, og få bekreftet betingelser for tredjepartsfinansiering, opplyser Nybø.

Andøya Space må også oppfylle Stortingets krav om plan som sikrer at andre næringers interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Tilfredsstillende gjennomføring av forprosjektet er en forutsetning for eventuell ytterligere utbetaling av egenkapital og tilskudd fra staten.

– Staten har hele veien vært tydelige på at en rekke vilkår skal være oppfylt før hele finanseringen og statsstøtten kan utbetales. Dette er løpende vurderinger vi må gjøre hele tiden. Den første fasen må være tilfredsstillende gjennomført, før flere utbetalinger kan gjennomføres, sier næringsministeren.