5000 liter diesel har lekket ut fra Nordlaks-anlegg ved Grytøya

HARSTAD: Mandag oppdaget Nordlaks sine mannskaper et utslipp av diesel fra fôrflåten på lokaliteten Dypingen i Troms.

Det er nå klart at om lag 5000 liter diesel har lekket ut, skriver Nordlaks i ei pressemelding.

Lokaliteten Dypingen ligger i Kvernsundet, mellom Grytøya og Bjarkøya i Troms.

– Kystverket og lokalt brannvesen ble varslet om hendelsen, og sistnevnte leder nå operasjonen som også involverer våre mannskaper. Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sør-øst) av lokaliteten. Det jobbes nå for å samle opp utslippet ved bruk av absorbenter, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Utslippet er ikke lenger synlig i vannoverflaten i området, og Nordlaks vurderer at det ikke er sannsynlig at utslippet kan drive videre eller påvirke andre lokaliteter i området.

– Svært beklagelig

– Det er svært beklagelig at det har lekket ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

Det er fisk på lokaliteten Dypingen, og på andre lokaliteter i området. Vindretningen har vært slik at fisken i anlegget ikke har blitt påvirket.

– Lokaliteten Dypingen er elektrifisert og det brukes normalt sett ikke diesel ombord i flåten. Det var likevel et lager om bord til drift av backupgeneratorer i tilfelle strømbrudd og for bruk om bord i våre båter i området, sier Martinussen.