Banksjef Jan Erik Stavum (t.v.) og styremedlem i LVO, Morten Eilertsen (t.h.).
Banksjef Jan Erik Stavum (t.v.) og styremedlem i LVO, Morten Eilertsen (t.h.).

65.000 til orkesterforening

Lofoten og Vesterålen Orkesterforening har mottatt en gave på kr 65 000,- fra Sparebankstiftelsen, Sparebank1 Nord-Norge. Pengene skal brukes til orkestersamlingen, «Symfoniske filmpirater», med konsert i Moskenes den 15. oktober. Styremedlem Morten Eilertsen mottok gavesjekken fra banksjef Jan Erik Sveum i Sparebank1s lokaler på Leknes.

Stort spenn

Konsertprogrammet spenner fra Harry Potter, Pink Panter og Orions belte til Ringenes herre og Star Wars. Dette er en populærkonsert som retter seg særlig mot et ungt publikum. Samlingen er en såkalt juniorsamling der LVO har invitert unge blåsere og strykere fra kulturskolene til å delta på forenklede stemmer og slik for første gang få spille i et symfoniorkester. Aldersspennet blant de rundt 60 musikerne blir denne gang fra 12 til 84 år. (Pressemelding)