Død laks i merdene til Mortenlaks.
Død laks i merdene til Mortenlaks. Foto: Håvard S. Mækelæ

Alge-gjennomgang til høsten

VESTERÅLEN/NORDLAND: Fiskeridirektoratet vil i løpet av høsten ta en gjennomgang av vårens algeoppblomstring. Det forteller Håvard Dekkerhus, seksjonssjef for forvaltning i region Nordland.

– Da vil vi se på en oppsummering av situasjonen, og hva som skal skje fremover, sier han.

En stor oppblomstring av algen Chrysochromulina førte til massiv fiskedød i Nordland og Troms i mai og juni i år. I den siste oppsummeringen fra Fiskeridirektoratet er det beregnet at omtrent 13.000 tonn fisk døde, eller rundt 7,5 millioner oppdrettslaks. Grovt anslått tilsvarer det verdier for 800 millioner kroner.

Blant de rammede bedriftene finner vi Mortenlaks i Lødingen Vestbygd, Nordlaks som har anlegg i Tysfjord og slakteri på Børøya, og Ellingsen Seafood som har anlegg i nærheten av Lødingen.

Oppdrettsbedrifter har fått midlertidig tillatelse til å ha flere fisk i merdene enn de vanligvis har lov til, for å kunne bygge opp oppdrettsbestanden igjen.