Orienteringa er sendt ut av Sortland kommune.

Alkohol bare ved bordet

SORTLAND: Sortland kommune har sendt ei orientering til alle innehavere av skjenkebevilling om endring i Covid 19-forskriften.

– Helse- og omsorgsdepartementet har orientert oss om at det er vedtatt endring i covid-19-forskriften § 14a andre ledd som trer i kraft straks, skriver kommunen.

Les også
Dobler antallet skjenkekontroller

Covid-19-forskriften § 14a skal nå lyde:

«Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.»

Det er viktig at restaurant- og serveringsbransjen forholder seg til disse endringene», lyder orienteringa.