Helikopterstyrt - Skadestedet, sørvest for Alta. (vår markering)
Helikopterstyrt - Skadestedet, sørvest for Alta. (vår markering) Foto: Statens Kartverk

Alle seks omkom i helikopterulykka

Politiet i Finnmark melder at alle seks i helikopteret er omkommet, fem av dem først i tjueårene.

Passasjeren som ble sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø døde som følge av skadene. Rundt kl. 20.40 lørdag ble også den siste personen som var savnet funnet omkommet i helikopteret. Det betyr at alle de seks som var ombord mistet livet i ulykken.

Politiet kan ikke ennå gå ut med navn på de omkomne, men det skal være fem unge personer i tidlig 20-årene fra Alta som  skal ha vært passasjerer i helikopteret. I tillegg til de fem fra Alta var en svensk statsborger pilot, og politiet har varslet svenske myndigheter.

Søndag morgen starter Statens havarikommisjon for sivil luftfart og politiets kriminalteknikere undersøkelser på stedet der ulykken skjedde. Området er svært ulendt og vanskelig tilgjengelig. Politiet får helikopterbistand av Forsvaret for å transportere mannskaper og utstyr til stedet der det havarerte helikopteret ligger.

Det forulykkede helikopteret brant kraftig etter ulykken, og det må forventes at det vil ta noe tid å hente ut og identifisere de omkomne. Politiet har bedt om bistand fra ID-gruppa til Kripos i dette arbeidet. De vil begynne arbeidet i løpet av søndag.

Politiets etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet. I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet. Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet.

Nødetatene fikk melding om ulykken kl 1705 lørdag ettermiddag. Alt tilgjengelig personell og materiell ble satt inn i redningsaksjonen, som ble ledet av Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Sivilforsvaret og frivillige fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i søk etter de savnede. Politiet satte politimesterens krisestab for å støtte innsatsen på stedet.

Et redningshelikopter og to sivile helikopter sørget for at redningsmannskaper og utstyr kom raskt til ulykkesstedet. Helikopter var helt avgjørende at man i løpet av timene fram til det ble mørkt rundt kl 21 klarte å lokalisere alle dem som omkom i ulykka, melder politiet..