Beech B250 ambulansefly. Foto: BSAA

Ambulansefly satt på bakken

Fem av de nye flyene til Babcock Scandinavian AirAmbulance har den siste tiden opplevd enkelte tekniske uregelmessigheter.

Babcock har derfor besluttet at de inntil videre skal tas ut av tjeneste. Flyfabrikken er tilkalt for å bistå i arbeidet med å finne årsaken, går det fram av ei pressemelding.

Selskapet har av samme årsak økt sikkerhetsmarginen for bruk av de resterende flyene ved å sette strengere krav til sikt, friksjon og maksimal sidevind ved landing.

– Sikkerheten alltid først

– Sikkerheten kommer alltid først, og vi har derfor besluttet å sette de flyene som har opplevde uregelmessigheter på bakken inntil vi har hatt en teknisk gjennomgang av dem. Vi har også av sikkerhetsmessige årsaker satt inn kompenserende tiltak for å ha større sikkerhetsmarginer enn normalt, for de øvrige flyene. Vi jobber nå intensivt med å få elle flyene tilbake i normal produksjon, sier Hans Skog-Andersen.

Basene i Tromsø og Bodø tas av beredskap inntil videre. I tillegg er dagflyet i Alta tatt av beredskap, skriver NRK.

– Katastrofal

Mads Gilbert, klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, mener ambulanseflykrisen nå kan betegnes som katastrofal.

– Sykehusene i Nord-Norge er helt avhengige av ambulanseflyene for å kunne sende ferdigbehandlede pasienter tilbake. Får vi ikke vi ambulansefly, så får vi ikke sendt pasienter ut av UNN, og da stopper sykehusene. Det vil skje i løpet av neste uke, sier Gilbert til NRK.