– Amfetamin, THC og manglende førerkort

En kvinne fra Kvæfjord er tiltalt etter en kjøretur som skal ha funnet sted 23. desember 2021. Kjøreturen skal ha funnet sted i hjemkommunen mens hun var påvirket av amfetamin og THC.

– På samme tid og sted førte hun bil til tross for at hun ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner, hevder tiltalen.

Saken kommer opp i Midtre Hålogaland tingrett 24. oktober.