Valgresultatet har endret maktbalansen i Andøy kommune dramatisk. Det skyldes i hovedsak vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.
Valgresultatet har endret maktbalansen i Andøy kommune dramatisk. Det skyldes i hovedsak vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Foto: Fredrik Sørensen

Analyse | Det gikk som det måtte gå

Andværingene kunne knapt gitt ei tydeligere tilbakemelding til rikspolitikerne enn de gjorde mandag, skriver journalist Fredrik Sørensen.

Valgdagen er historie, og stemmene er talt opp. I hovedstaden sitter det garantert skuffede partiledere i både Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Snart starter arbeidet med å analysere hva som gikk galt.

Det sitter mange skuffede politikere i Andøy også. Ikke minst i Andøy Høyre, som i mer enn 20 sammenhengende år har vært et av landets sterkeste Høyre-lag. Fra mandag til tirsdag mistet laget åtte av ni mandater i kommunestyret. For fire år siden fikk Andøy Høyre 41,3 prosent av stemmene. Nå har partiet rast ned mer enn 35 prosentpoeng, til 5,7. Det er ikke rart at avtroppende ordfører Jonni Solsvik fortviler.

Arbeiderpartiet hadde ordføreren fra 1995 til 1999, da Solsvik tok over. Kjell-Are Johansen var den siste som satt med klubba før den såkalte Jonni-epoken i Andøy-politikken. Johansen har markert seg som en stødig fylkespolitiker etter at han forlot lokalpolitikken for 20 år siden, og det ville for mange vært nærliggende å tro at han kom til dekket bord ved å stille til valg igjen når den populære bergenseren først bestemte seg for å ikke ta gjenvalg. Men så er det lite som minner om normale tilstander i Andøy-politikken for tida.

Arbeiderpartiet fikk 13,1 prosent av stemmene i Andøy, og er med det nest størst i kommunestyret. Normalt ville det vært en gedigen skuffelse for lokallaget. Nå framstår det mest av alt som en bragd av Johansen og hans partifeller. Som Andøy Høyre straffes de knallhardt av velgerne for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, til tross for at begge lokallagene har stått på for å overbevise sine egne moderpartier til å beholde hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) på Andenes. 

Andøy Høyre og Andøy Arbeiderparti er ikke alene om å bli straffet knallhardt av velgerne. Andøy Frp – som også har talt sine egne midt imot – berget så vidt stumpene, slik at Halvar Rønneberg som eneste Frp-er får ta plass i det nye kommunestyret. Veteranen har uten tvil mer å gi.

Andøy KrF mister sitt eneste kommunestyremedlem, Hermod Bakkevoll. Han hadde med respekt å melde fortjent bedre. Bakkevoll har de seneste åtte årene markert seg som en tydelig og engasjert lokalpolitiker. Han har vært et talerør for de sårbare, og han har vært en konstruktiv stemme innad i den fellesborgerlige gruppa.

Andøy Venstre klarte på sin side ikke å stille liste en gang.

På den ene siden er det forståelig at velgerne i Andøy straffer regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er for ganske mange komplett uforståelig. Stortingspolitikerne la i tillegg inn en merknad i det kontroversielle Andøya-vedtaket om at man skal se på saken på nytt dersom det framkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget. Nå later de samme politikerne som om denne merknaden ikke eksisterer, selv om det synes opplagt at det er kommet opptil flere vesentlige endringer. Både av militærfaglig, flyoperativ og økonomisk karakter. Med det som bakgrunn, er det ikke rart at det gikk som det gikk på valgdagen.

Så er det enkelt å føle med alle de engasjerte Andøy-politikere som nå har mistet plassen sin i kommunestyret på grunn av et vedtak de har kjempet mot med nebb og klør. Det er intet mindre enn ufortjent. Men det er folket som avgjør i et demokrati, og i dette tilfellet har andværingene konkludert med at det ikke er mulig å se valget i år uavhengig av valget om to år. Beskjeden til Erna, Siv, Kjell Ingolf, Trine og Jonas måtte sendes allerede nå. Så er det liten grunn til å være i tvil: Beskjeden fra Andøy blir nok like tydelig, om ikke tydeligere, når det er stortingsvalg om to år.

Fasiten er uansett at Senterpartiet har rent flertall i kommunestyret. De gjør i realiteten som de vil de neste fire årene. En slik situasjon er i utganspunktet urovekkende, uavhengig av hvilket parti som måtte sitte med flertallet. Det er isolert sett en svekkelse av lokaldemokratiet. At det skjer med Senterpartiet, i det som i lang tid har vært en Høyre-bastion, er intet mindre enn sensasjonelt. Trøsten for skeptikerne får være at Andøy Senterparti har ei solid liste, med variasjon i alder, kjønn, bosted i kommunen og yrkesbakgrunn. Flere av representantene har også bakgrunn fra andre partier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det store spørsmålet er hvordan Senterpartiet vil utnytte situasjonen som har oppstått i Andøy. Signalene fra påtroppende ordfører Knut Nordmo er at han vil fortsette i samme spor som avtroppende ordfører Jonni Solsvik – ved å  legge opp til bredt samarbeid med andre partier. Det er positivt, men også nødvendig. At Nordmo allerede dagen etter brakseieren kommuniserer at Andøy kommune ikke er tjent med et enmannsshow, er en god start på hans tid som ordfører, som formelt begynner 14. oktober.