Benedikte Sørensen og Lena Spjelkavik i Integreringstjenesten i Andøy.
Benedikte Sørensen og Lena Spjelkavik i Integreringstjenesten i Andøy. Foto: Innsendt

Andøy eneste nordnorske kommune som er plukket ut

ANDØY: Integreringstjenesten i Andøy kommune er plukket ut til å delta i arbeidet for å forbedre og videreutvikle standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Kommunen skal nå også bosette flere flyktninger neste år.

Andøy kommune har lenge utmerket seg i kvalifiseringssarbeidet, og tidligere denne måneden ble kommunen bedt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 20 flyktninger i 2020. Det er fem flere enn de seneste årene.

– Dette ser vi på som et stort kompliment som viser at vi gjør en god jobb. Men det forplikter også. Neste års bosetting blir ekstra krevende, både fordi vi bosetter en gruppe som vil trenge en annen  og tettere oppfølging enn tidligere, men også siden vi skal bosette flere samtidig som vi blir færre ansatte i Integreringstjenesten, sier integreringskonsulent Lena Spjelkavik og prosjektleder Benedikte Sørensen.

De reiser til Oslo førstkommende mandag, for å delta på workshop om introduksjonsprogrammet for flyktninger. Andøy er en av tolv kommuner som er plukket ut til å delta, og den eneste fra Nord-Norge. 

– Kommunen skal bidra til å utvikle standardiserte elementer til bruk i introduksjonsprogrammet. Dette skal være på plass før ny lov om integrering trer i kraft, forklarer Sørensen.

De standardiserte elementene i introduksjonsprogrammet skal være tilpasset deltakere med ulik kompetanse, ønsker og muligheter i arbeidsmarkedet. Det vil bli utarbeidet arbeidsrettede elementer, elementer som skal støtte opp under kvalifisering, progresjon og integrering i et nytt samfunn og elementer som skal støtte opp under eller forberede for deltakelse i formell opplæring. 

– Foreldreveiledning og kurs i livsmestring er under planlegging og utarbeidelse, sier Spjelkavik.

Det er IMDi og Kompetanse Norge som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomfører workshopen. De tolv stedene som er plukket ut til å delta i prosjektet er Andøy, Moss, Sandefjord, Bydel Gamle Oslo, Asker, Meland, Fjell, Bergen, Drammen, Opdal, Ålesund og Mandal.