Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) mener partiene bak forsvarsforliket må følge opp merknadene i vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.
Andøy-ordfører Knut Nordmo (Sp) mener partiene bak forsvarsforliket må følge opp merknadene i vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Foto: Fredrik Sørensen

Andøy-ordføreren: – Regjeringa og Ap må snakke om hele vedtaket

ANDØY: – Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet hevder hardnakket at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon står seg. Men de har ikke fulgt opp delen av vedtaket som dreier seg om ekstraordinær statlig innsats overfor Andøy-samfunnet.

Det sier ordfører i Andøy, Knut Nordmo (Sp).

– Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har snakke mye om at det ikke har framkommet vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget som tilsier at vedtaket om å legge ned flystasjonen bør vurderes på nytt. Det er jeg uenig i. Men vedtaket består også av mer enn dette, og det må disse partiene nå begynne å snakke om, sier Nordmo til Bladet Vesterålen. 

– Det ligger ikke bare en merknad der om å vurdere saken på nytt hvis det framkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget. Det ligger også merknader der om hvordan staten skal ivareta Andøy-samfunnet. Disse merknadene er det liten oppmerksomhet rundt fra forlikspartiene, utdyper Nordmo. 

Vedtaket fra 2016 sa at Andøya flystasjon skulle utrangeres. Infrastrukturen og arealene skulle frigis til å skape ny virksomhet. Nå går det mot at flystasjonen skal beholdes i beredskap.

– Det får selvfølgelig konsekvenser hva gjelder arealene til næringsutvikling som ble skissert for tre år siden, sier Nordmo.

Vedtaket fra 2016 påla dessuten regjeringa å ta et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet, for i størst mulig grad å redusere tap av arbeidsplasser og andre negative effekter av nedleggelsen. «For å få til dette må det legges til rette for ekstraordinær statlig innsats, og bevilges midler til gode og effektive omstillingsprogrammer», står det i flertallsmerknadene.

Andøy kommune har fått ei ordinær omstillingsramme, men ekstraordinær statlig innsats har man sett lite til. Regjeringa har etter direkte spørsmål fra Bladet Vesterålen de seneste årene ikke vært i stand til å konkretisere hva ekstraordinær statlig innsats betyr.

I flertallsmerknadene til vedtaket i 2016, lå det også ei forventning om at «regjeringa i perioden frem til 2020 legger til rette for en målrettet omstilling med sikte på i størst mulig grad å minimere de negative effektene for Andøy-samfunnet av nedleggelsen av Andøya flystasjon».

To måneder før vi går inn i 2020 venter man fortsatt på kraftfulle tiltak fra staten i Andøy.

– Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er veldig snare til kommentere at det ikke er endringer som tilsier ny gjennomgang av flystasjons-nedleggelsen, selv om vi vet at det de sier er feil. Like ille er det at ingen av dem hittil har fulgt opp resten av vedtaket som går på frigjøring av arealer til næringsutvikling, samt biten om ekstraordinære statlige tiltak, sier Nordmo.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andøy-ordføreren understreker at han ikke kritiserer lokal- og fylkeslagene til regjeringspartiene og Arbeiderpartiet.

– Det er partiene sentralt jeg sikter til. De må følge opp det de selv har sagt at de skal gjøre i flertallsmerknadene. Da må de også løfte debatten og snakke om mer enn at nedleggelsen står seg. Det påhviler dem et tungt ansvar i denne saken, mener Andøy-ordføreren.