Tillitsvalgt: Stein-Håkon Eilertsen er tillitsvalgt og leder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) på Andøya flystasjon. Foto: Fredrik Sørensen

Nå forventer han at Sp og SV holder ord i Andøya-saken

ANDØY: Ap, Sp og SV har flertall på Stortinget etter valget mandag. Nå forventer Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) at Sp og SV holder ord om å reversere nedleggelsen av hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) på Andøya flystasjon.

– At det ble regjeringsskifte er bra for saken. Men jeg er glad for at det blir rødgrønt flertall av flere grunner. Både som tillitsvalgt på Andøya flystasjon og fagforeningsmann i LO-familien har jeg ønsket et skifte velkommen, sier Eilertsen til Bladet Vesterålen.

– Må stå for det de har sagt

Arbeiderpartiet er det eneste partiet på rødgrønn side som har støttet den avtroppende regjeringa i flystasjons-saken.

Både Sp og SV har dessuten gått til valg på å berge basen på Andenes.

– Det skal merkes i Vesterålen hvis vi får muligheten, uttalte stortingsrepresentant Willfred Nordlund i Sp etter at valgresultatet var klart mandag kveld.

– Bedre beredskap, mer politi, mer ambulanse, og at vi snur saka om Andøya flystasjon og faser inn de nye overvåkningsflyene her etter hvert, ramset han så opp.

Les også
Willfred fortsetter: – Jeg har et stort mål

I valgkampen var SV like tydelige.

– Hvis det blir et samarbeid mellom Ap, Sp og SV, vil partiene som mener at vi må omgjøre Andøya-beslutninga være i flertall i denne konstellasjonen. Og da er resultatet mer eller mindre gitt. Da kan vi plutselig – endelig etter disse fem ulykksalige årene – endre den beslutninga, uttalte nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Bladet Vesterålen i sommer.

– Vi har formuleringa klar, når det gjelder hva vi ønsker å ha med i ei eventuell regjeringsforhandling, og det er formuleringa vi har vært enig med Sp om hele veien: Et rent omgjøringsvedtak av beslutninga om å legge ned Andøya flystasjon, utdypet Fylkesnes.

Les også
Nestlederen bekrefter: SV vil kreve omkamp om Andøya

Eilertsen i NOF forventer at Sp og SV står for det de har sagt.

– To av tre partier vil reversere. Jeg er veldig opptatt av ærlighet og tillit, og forventer at det er kraft bak uttalelsene, sier Eilertsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Pust i bakken

Eilertsen gjentar budskapet NOF har hatt det seneste året, når det gjelder Andøya-nedleggelsen og flyttinga av MPA-basen til Evenes:

– Nå er det tid for å ta en pust i bakken, og få alle tall og data på bordet. Så kan man ta ei ny vurdering, med utgangspunkt i både det økonomiske og forsvarsmessige, sier Eilertsen, som henviser til Arbeiderpartiets merknad og lovnad da nedleggelsen ble vedtatt i 2016, om å se på saken på nytt hvis det framkommer vesentlige endringer.

– Det har vært, og er fremdeles, vesentlige endringer. Akkurat det er udiskutabelt. Her har Arbeiderpartiet en mulighet til å følge opp sitt eget løfte, selv om det er lovlig seint, sier han.

– Er det ikke for sent å snu?

– Jeg står for det jeg har sagt. Det er ikke for seint, sier Eilertsen.

7. september hadde Aftenposten en artikkel, der Forsvarsdepartementet oppgir at det vil koste 3,5 milliarder kroner bare i en engangsinvestering å beholde Andøya som base for maritime patruljefly. Å drive basen parallelt med Evenes vil ifølge departementet koste 200 millioner kroner ekstra i året – noe som utgjør fire milliarder kroner ekstra over 20 år.

– Hva tenker du om det?

– Det må bygges noe på Andøya hvis det skal være noe der også, men jeg fester ikke lit til det regnestykket. Vi vet heller ikke hva den totale summen på Evenes blir, for det er fremdeles mange usikre kostnader der. Slik jeg ser det, er det fullt mulig at Andøya er det billigste alternativet, selv med det som er bygd på Evenes til nå, sier Eilertsen.

– Vi i NOF har tidligere påpekt at noe av det som er bygd på Evenes til nå er minimalistisk, og at det vil kreve kostnader for å bygge en base som er funksjonell og god nok for å ivareta våre ansatte der, legger han til.

– Hva med de 200 ekstra millionene i året, som departementet oppgir overfor Aftenposten?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg mener at det heller ikke er hold i det. 200 millioner kroner i året skulle man spare ved å legge ned den militære delen av Andøya flystasjon helt. Det kommer ikke til å skje. I mitt hode er det opplagt at det blir aktivitet her som vil kreve driftskostnader årlig, sier Eilertsen.

– Etter det jeg vet er de ikke begynt å bygge selve MPA-hangaren på Evenes ennå. Det er kun grunnsteinen som er lagt ned. Den kan jeg hjelpe forsvarsministeren å flytte til Andøya hvis det blir bestemt at MPA-basen skal videreføres her, sier Eilertsen.

Nå fester han lit til at de rødgrønne gjør ei ny og grundig vurdering av saken.

– Her er tidsaspektet viktig. Jeg forventer at dette ikke dras ut i tid, men at det kommer ei endelig avklaring raskt. Det fortjener medlemmene våre både på Andøya og Evenes, sier Eilertsen.