Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: Idar Ovesen

Ap sier ja til miljøvennlig kunstgress – men ikke raskt nok, mener MDG

NORDLAND: – Under fylkestinget behandles en høring om håndtering av gummigranulat på idrettsbaner. Leder i komite for kultur, miljø og folkehelse Sandra Anita Tønne er tydelig på at det er nødvendig med nye tiltak, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding. MDG synes deres forslag er for tregt.

De bittesmå gummikulene som brukes i kunstgressbaner har vært gjenstand for kritikk både når det gjelder helsemessige virkninger og forurensing. Ap går her på forurensingen, med utslipp av mikroplast i naturen.

Miljødirektoratet har foreslått en rekke tiltak for baner med gummigranulat. Det kan blant annet stilles krav om en fysisk barriere rundt banen, håndtering av drens- og overvann og forsvarlig håndtering av snø.

– Tiltakene som foreslås vil kunne gi en betydelig reduksjon av miljøbelastningen. Det haster med å komme fram til en god løsning uten å fortrenge andre idrettsanlegg, eller at kostnaden gjør at idrettslag utsetter nødvendige tiltak, sier lederen i fylkeskomite for kultur, miljø og folkehelse, Sandra Anita Tønne, i pressemeldingen fra Ap.

Ekstra støtte

Tønne mener at tiltakene må komme med ekstra pengestøtte til klubbene rundt om i Nordland – for å unngå at det blir lite penger til anlegg, eller at det blir for dyrt for idrettslag.

– Derfor ønsker vi at tiltakene innføres ved rutinemessig rehabilitering av idrettsbanene, sier Tønne.

MDG provosert

Den siste setninga er det Miljøpartiet De Grønne reagerer på.

– I arbeiderpartiets pressemelding støtter flertallet av politikerne at tiltak for å begrense utslipp av granulat til hav og natur, kan vente til baner rehabiliteres eller nye anlegg etableres. Dette er rett og slett ikke godt nok, skriver MDG i en egen pressemelding.

– Fylkestinget, inkludert Tønnes parti, avviser vårt forslag om at også eksisterende anlegg må sikres mot spredning av granulat. Konsekvensen av fylkestingets høringssvar vil kunne bli at kunstgressbaner i Nordland fortsatt vil forsøple naturen vår i mange år framover, sier Håkon Møller, gruppeleder for De Grønne på fylkestinget, i meldinga.

– På hver nye 11-er bane pøses det på med 60-70 tonn gummigranulat.  Så bruker man store ressurser i etterkant på å prøve å samle det opp. Det sier seg selv at dette ikke er noen god løsning, men i påvente av mer miljøvennlige baner må tiltak på plass snarest mulig for å stoppe svinn.

MDG vil samtidig at fylkeskommunen skal slutte å tildele spillemidler til nye anlegg med gummigranulat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Både i Trondheim og på Østlandet er det anlagt kunstgressbaner med andre typer innfyll som viser seg å fungere godt til helårsbruk. Det er ingen grunn til at det skal etableres en eneste ny bane med oppmalte bildekk i Nordland, avslutter Møller.