Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet krever at regjeringen sørger for en snarlig avklaring mellom Forsvarsbygg og Avinor, som er i tråd med Luftfartstilsynets krav til sikkerhet for sivil og militær flytrafikk på Evenes.
Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet krever at regjeringen sørger for en snarlig avklaring mellom Forsvarsbygg og Avinor, som er i tråd med Luftfartstilsynets krav til sikkerhet for sivil og militær flytrafikk på Evenes. Foto: Tor Johannes Jensen

Arbeiderpartiet ber regjeringa rydde opp i utfordringene på Evenes

ANDØY: Arbeiderpartiet mener regjeringa må sørge for ei snarlig avklaring hva gjelder de uløste turbulens-utfordringene som har oppstått på Evenes som følge av at Forsvaret skal bygge hangar for maritime patruljefly der.

Bladet Vesterålen fortalte fredag formiddag at det er heftet stor usikkerhet knyttet til hangaren som skal bygges for maritime patruljefly (MPA) på Evenes. Avinor mener hangarens utforming og plassering ikke er akseptabel med henhold til sivil trafikk. Kort fortalt skyldes dette økt risiko for turbulens, som selskapet ikke vil godta.

Overfor Bladet Vesterålen har Luftfartstilsynet bekreftet at de er kjent med dette. Luftfartstilsynet bekrefter også at konsekvensen av å bygge hangaren der Forsvaret planlegger å plassere den, i sørenden av rullebanen, kan bli restriksjoner for sivil flytrafikk på Evenes. Etter det Bladet Vesterålen er kjent med, kan det bli aktuelt med omfattende restriksjoner.

Om det lar seg gjøre å bygge hangaren et annet sted på Evenes flystasjon uten at det må gis restriksjoner – og hva dette i så tilfelle vil koste – er ikke kjent.

– Regjeringa må ta ansvar

Arbeiderpartiet har fredag ettermiddag fått tilsendt en rekke spørsmål om utfordringene på Evenes.

Bladet Vesterålen har blant annet bedt om en redegjørelse for hva Arbeiderpartiet tenker om utviklinga.

Partiet fikk også spørsmål om hvorvidt en situasjon der MPA-hangaren bygges – og Luftfartstilsynet gir så omfattende restriksjoner for sivil trafikk at flyselskaper stopper å fly til og fra Evenes – er akseptabel.

Arbeiderpartiet ble også spurt om den siste utviklinga i saken er å anse som ei vesentlig endring i beslutningsgrunnlaget.

Anniken Huitfeldt (Ap) har valgt å sende et samlesvar til Bladet Vesterålen, framfor å svare på de konkrete spørsmålene.

– Vi forutsetter at regjeringen sørger for en snarlig avklaring mellom Forsvarsbygg og Avinor om en løsning i tråd med Luftfartstilsynets krav til sikkerhet for sivil og militær flytrafikk, skriver Huitfeldt.

Ordførerkandidat for Andøy Arbeiderparti, Kjell-Are Johansen, er skuffet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Svaret fra Arbeiderpartiet burde vært at partiet vil be regjeringa om å avklare konsekvensene umiddelbart, sier Johansen.

– Må avklares umiddelbart

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) uttalte fredag formiddag at han er forundret over at dette kommer opp så sent i prosessen – nesten tre år etter at Stortinget vedtok at MPA-kapasiteten skal flyttes fra Andøya til Evenes.

– Det som framgår her, er at planene Forsvaret har for å gjennomføre Stortingets vedtak om utbygging på Evenes hva angår tilrettelegging for MPA med stor sannsynlighet kan få alvorlige konsekvenser for sivil luftfart, sa Solsvik.

– Dette handler om mye mer enn at Forsvaret skal bygge en hangar for maritime patruljefly på Evenes. Det må alle se. En utvikling av den sivile luftfarten på stamflyplassen Evenes, i tråd med Avinors masterplan, er noe hele storregionen Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen har vært opptatt av. Dersom det nå viser seg at denne utviklinga blir utfordret som følge av at Forsvaret vil bygge hangaren der den er planlagt, må konsekvensene for utviklinga av sivil luftfart på Evenes avklares umiddelbart, la han til.

Liv Signe Navarsete, som representerer Senterpartiet i utenriks- og forsvarskomitéen, har uttalt seg om saken på Facebook:

– Luftfartstilsynet varslar restriksjonar i sivil luftfart på Evenes dersom hangaren til P-8-overvakingsflya vert bygd som planlag. Det vil bety svekka og uføreseieleg flytilbod for heile regionen, skriver Navarsete.

Flere bekymringer

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at Avinor har uttrykt bekymring knyttet til en rekke andre forhold i forbindelse med utbygginga på Evnenes. Det gjelder blant annet løsning og kostnad for støy og utslipp, samt løsning og kostnad for flyavising.

Etter det Bladet Vesterålen erfarer, er det også stor usikkerhet knyttet til løsning og kostnad for armering – kort fortalt plattformer for oppbevaring og opplasting av våpen til patruljeflyene.

Det er også sådd tvil om tidsplanen for prosjektet – noe det også ble advart om i Konseptvalgutredninga (KVU).

– Utbygginga av MPA-fasiliteter på Evenes er forsinka, og det er lite sannsynlig at basen er klar til å ta imot P-8-flyene i henhold til planene som foreligger per tid, opplyser flere kilder til Bladet Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bakgrunn

Det var i 2016 Stortinget vedtok at MPA-basen skal flyttes fra Andøya til Evenes. Det skal skje når de nye P-8-flyene kommer til Norge for å erstatte dagens Orion-flåte, har Forsvarsdepartementet tidligere opplyst.

Det første P-8-flyet skal komme i 2022, og alle fem flyene som er satt i bestilling skal være på plass i løpet av 2023.