Forsvarsforliket med Erna og Siv er urokkelig.
Forsvarsforliket med Erna og Siv er urokkelig. Foto: Forsvaret

Arbeiderpartiet har bestemt seg: Andøya flystasjon legges ned

ANDØY: I et gruppemøte på Stortinget onsdag morgen bestemte Arbeiderpartiet seg for å stå ved forliket med regjeringa om å legge ned Andøya flystasjon.

Arbeiderpartiet gir dermed basen på Andenes – som i 61 år har huset Norges maritime overvåkingsfly – det endelige dødsstøtet.

Det bekrefter forsvarspolitisk talskvinne, Anniken Huitfeldt, overfor Bladet Vesterålen onsdag formiddag.

Etter det Bladet Vesterålen kjenner til var partileder Jonas Gahr Støre urokkelig, til tross for at det har vært stor uenighet innad i partiet. Blant annet har Nordland Arbeiderparti kjempet hardt for å få moderpartiet til å gå inn for videreføring av Andøya flystasjon.

– Endelig beslutning

– Vi står ved beslutninga fra 2016. Andøya-saken har vært vanskelig, særlig i Nordland og Vesterålen. Men nå har vi tatt en endelig beslutning, sier Huitfeldt.

Hun sier at Arbeiderpartiet har tatt saken på alvor, og vurdert alle innsigelsene mot flyttinga av MPA-basen til Evenes.

– Vi har stilt mange grundige spørsmål, studert hvert et tall og alle forhold, slår hun fast.

– Hvorfor må Andøya legges ned?

– Argumentasjonen er todelt. Det ene går på økonomi, det andre på luftvern, sier Huitfeldt.

– Men Konseptvalgsutredninga (KVU) for Evenes sår alvorlig tvil om luftvern-argumentet?

– For vår del rokker ikke det ved beslutninga. Vi mener det er nødvendig med luftvern for våre maritime overvåkingsfly, som er en svært viktig kapasitet for Norge.

Foreslår fosterkningsbase

Ifølge Huitfeldt vil Arbeiderpartiet foreslå at Andøya flystasjon i framtida skal være forsterkningsbase.

– Kostnadene til det ble presentert allerede i 2016, sier hun.

Huitfeldt ser likevel ikke fordelen ved å ha overvåkingsflyene på Andøya  – når infrastrukturen skal beholdes, og Etteretningstjenesten likevel skal være der.

– Vår avgjørese er endelig, sier hun.

– Forstår du at mange er dypt skuffet over Arbeiderpartiet nå?

– Det forstår jeg. Jeg vet hvilket engasjement som har vært, avslutter Huitfeldt.