Ingen svar fra Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt før påske. (arkivfoto)
Ingen svar fra Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt før påske. (arkivfoto)

Arbeiderpartiet om luftvern: – Kan ikke svare før påske

Bladet Vesterålen stilte fem spørsmål til Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson. Det blir ingen svar å få på denne sida av påske.

Da Bladet Vesterålen ble kjent med at kvalitetssikringen for MPA på Evenes slår fast at de maritime overvåkningsflyene ikke vil ha behov for luftvern, kontaktet vi onsdag Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huidtfeldt, og dessuten partifellen Martin Kolberg, som også er medlem av Forsvarskomiteen, for å stille fem spørsmål.

Her er spørsmålene Bladet Vesterålen stilte skriftlig via rådgiver Thilde Børsum:

– Kvalitetssikringen av MPA-prosjektet, KS2, konstaterer at MPA på Evenes ikke skal ha samme beskyttelse som kampflyene, og at MPA ikke skal opereres fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner. Er det i tråd med Arbeiderpartiets forutsetning om at luftvernbeskyttelse var avgjørende for å flytte MPA fra Andøya?

– I tilfelle at det ikke er i tråd med Arbeiderpartiets forutsetninger for forliket om Forsvarets langtidsplan, hva vil Arbeiderpartiet gjøre med saka?

– Arbeiderpartiet og stortingsflertallet forutsatte i vedtaket om langtidsplanen at Andøya flystasjon skulle utrangeres. Forsvaret har signalisert gjennom sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at det vil trenge hele infrastrukturen og alle operative flater på dagens Andøya flystasjon. Ser du risiko for at det vil kunne påvirke Arbeiderpartiets forutsetning om økonomi som ligger til grunn for vedtaket om samling på Evenes?

– Det er signalisert at planverket for alliert mottak skal komme i vår. Det vil klargjøre hvilke områder på flystasjonen som blir båndlagt og hvilke som blir frigjort for omstilling. Arbeiderpartiet har signalisert at man i høyden ser for seg en forsterkningsbase bestående av ei flystripe og lite mer. Hvordan vil økt båndlegging, jamfør FOHs signaler, kunne påvirke Aps syn på vedtaket om nedleggelse – eller muligheter til omstilling?

– Når MPA ifølge KS1 og KS2 ikke skal beskyttes av luftvern på samme måte som kampflyene, og MPA skal flyttes bort fra Evenes i tilfelle av høyintensitetsoperasjoner, innsparingene ved flytting fra Andøya ikke blir som forutsatt, og frigjorte arealer til omstilling blir mindre enn forutsatt, kan Arbeiderpartiet på det grunnlaget forsvare investeringene regjeringa nå vil be om på Evenes?

Ikke svar

Bladet Vesterålen fikk først signal om at vi ikke kunne få svar onsdag, men fikk muntlig beskjed om at rådgiveren, Anniken Huitfeldt og Martin Kolberg skulle se på spørsmålene. Vi ga frist til klokka 12 torsdag, og da vi litt over klokka 11.30 torsdag kontaktet rådgiver Thilde Marie Børsum, fikk vi følgende svar:

«Hei, takk for at du minner om det. Jeg ser det som vanskelig for oss å få svart ut dette før påske. Spesielt noe telefonintervju. Beklager det.»